Skip to main content

Lustrumsymposium NVRB

Impressie

Woensdag 13 april vond ons zevende lustrumsymposium plaats. Na de lockdowns ten gevolge van corona was dit eindelijk weer een gelegenheid waar onze leden elkaar konden ontmoeten. Het was een feestelijk gebeuren met kwalitatief goede lezingen die werden gewaardeerd door een hoge opkomst onder onze leden en goede discussies tijdens deze presentaties, of achteraf tijdens de pauzemomenten.

01ba58e1fd9a59adbfbe1b62867214d01ad4b5118c01f7ad6118b552c85cf0c0b8199bd251ca371fed4601f0733ba96ddc3307f7196bdf2e4ee013a2e66be4012468c350d0d6c2b1cbc5a050e5e77f7f50512c4901f7ad6118b552c85cf0c0b8199bd251ca371fed46011b7589d56512182c3bd66526a099bdd6e2e032f60165333436eae43a38b2983712e8e9d5eb2e9875280145a1f788c2c0ff1829b140309ad4089729d8f846017f121fa3d087068da68e696507bb3cf59edc6d9401955deae3c1afceadd1d46001c2821914ec31a7df01ec14756ecbac2b0937942e6a2f35cfb3a867dedb01eef7f25fe72646444d48e6e469f9c8ee42b9f3d6

Programma

Er was een hoogstaand en prikkelend programma met vijf lezingen rond het thema Risicomodellen uit het verleden bieden (geen) garantie voor de toekomst! Vanuit verschillende vakgebieden werd er gereflecteerd over de bruikbaarheid van de modellen die tot effectieve besluitvorming zou moeten leiden. Sheets zijn bijgevoegd via een link.

  • Cyp van Rijn (oud RAMS-specialist in olie en gas industrie): Kan reliability engineering kan leren van process control (sheets)? Hoewel reliability engineering en process control een vergelijkbare achtergrond hebben, is process control volledig geaccepteerd in de industrie en is reliability engineering blijven steken als specialisme. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen als we de parameters van de regelkring bij assetmanagement leggen tegenover die van process control?
  • John Stoop (Onderzoeker luchtvaarongevallen): Risicoanalyse en bedrijfszekerheid in de luchtvaart (sheets) Vanwege een historische keuze van stabiele (internationale) wetgeving en organisatie is veiligheid binnen luchtvaart een integraal onderdeel van het primaire proces. De omvang van deze industriek staat het toe om kansen van zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen in te schatten met ongevallenonderzoek. En vanwege het grote aandeel van common mode failure, is een root-cause analyse essentieel om risico's van de vliegtuigvloot te beheersen. Hoe gaan we echter om met sluipende veranderingen in ontwerp, gebruik en eisen?
  • Mirjam Nelisse (TNO): Aanvaarrisico en de zeesluis IJmuiden (sheets). Aanvaringen komen nooit voor... toch? In de praktijk blijk er bijna wekelijks weer ergens een schip een aanvaring met een kunstwerk te hebben. Soms met grote gevolgen. Hoe kun je deze gevolgen goed inschatten? Hoe kun je je ontwerp toetsen op een realistisch aanvaarrisico? En hoe kan een goede inschatting van dit risico helpen bij een effectieve keuzes van beschermingsmaatregelen?
  • Bas Kolen (HKV/TU-Delft): Risico's van evenementen tijdens een (COVID) pandemie (sheets). Tijdens diverse fases van de coronapandemie zijn er veld-experimenten gehouden onder de vlag van "Fieldlabs", waarmee inzicht werd verkregen over besmettingsrisico's in verschillende situaties die vervolgens voor besluitvorming konden worden gebruikt. Onder het oog van felle schijnwerpers en binnen een dynamische setting van hypotheses en virusvarianten was dit een mogelijkheid om op basis van risicobeschouwingen besluitvorming te voeden. De manier van presentatie van resultaten bleek daarbij essentieel te zijn!
  • Benno Baksteen (DEGAS/Oud gezagvoerder KLM): Cultuurkul of lerende organisatie (sheets). Regels en procedures dragen bij aan veiligheid binnen een organisatie, maar uiteindelijk moeten deze formele stappen geborgd zijn binnen een veiligheidscultuur waar het handelen met de juist kennis en kunde centraal staat. Wat zijn kenmerken van deze lerende organisatie en waarom is vertrouwen hierbij zo belangrijk?

ALV

Voorafgaand aan het symposium werd onze jaarlijkse ALV gehouden. Highlights van deze vergadering was dat twee bestuursposities zijn gewisseld en dat de vereniging financieel gezond is. Charge en decharge werd unaniem verleend.

  • Dank aan onze oud-bestuursleden: Bas van Schie (voorzitter programmacommissie) en Bart Strijker (secretaris)!
  • Welkom Lisa Swaalf (voorzitter programmacommissie) en Jochem Caspers (secretaris)!

013c03bd9ab01b49253b6b5a42eda91aa534f5e057