Skip to main content

Wat is NVRB

De NVRB is hèt kennisplatform voor risicoanalyse en bedrijfszekerheid. De vereniging wordt gedragen door organisaties die stuk voor stuk toonaangevend zijn op het onderwerp Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid. NVRB is een levendige club met circa 180 leden, die elkaar regelmatig treffen op één van onze interactieve avondbijeenkomsten.

NVRB heeft als doel om wetenschap en praktijk te verbinden en dit binnen de vereniging aan haar leden aan te bieden. De leden kunnen hun kennis met actuele en wetenschappelijke ontwikkelingen verrijken en bovendien hun netwerk vergroten. Hiermee draagt NVRB bij aan een hoger risicobewustzijn binnen organisaties en daarmee ook aan een veiligere en duurzamere werkomgeving.

Onze aandachtsgebieden

GWW Sector

Bij grote GWW-projecten is er vaak sprake van DBFM-contracten. In deze prestatiecontracten is de aannemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerpen en bouwen van de objecten, maar tevens voor de financiering en het meerjarig onderhoud. Risico’s dienen dus tijdig en goed in kaart gebracht te worden en in het ontwerp worden trade-offs met betrekking tot de beschikbaarheid van de objecten gemaakt.

GWW Sector

Waterveiligheid Waterbeheer

Nergens is waterbeheer en -veiligheid zo’n groot thema als in Nederland. Wat zijn acceptabele overstromingsrisico’s en aan welke betrouwbaarheidseisen dient een waterkering te voldoen? Nederland loopt voorop op het gebied van risicogestuurd waterbeheer, mede dankzij de bedrijven en organisaties die gekoppeld zijn aan de NVRB.

Waterveiligheid Waterbeheer

Tunnelveiligheid
Op het gebied van tunnelveiligheid worden in Nederland de hoogste normen gehanteerd. Het uitvoeren van risico- en betrouwbaarheidsanalyses op het gebied van tunnelveiligheid heeft dus grote aandacht bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van tunnels en tunneltechnische installaties.

Tunnelveiligheid

Cybersecurity

Onze huidige maatschappij is in zeer grote mate afhankelijk van ICT. Dit biedt kansen, maar leidt ook tot bedreigingen. Zo kan de impact van een ICT-beveiligingsincident groot zijn, zeker voor vitale sectoren waar een ernstige verstoring van bedrijfsprocessen kan leiden tot maatschappelijke impact. Dit vraagt om passende beveiligingsmaatregelen. Binnen ons vakgebied is er groeiende aandacht voor dit specifieke onderwerp.

Cybersecurity

Rail

Hoe zorgen we ervoor dat het spoor veilig berijdbaar blijft, hoe onderhouden we dit stuk kritische infrastructuur in Nederland, en hoe kunnen technische innovaties zoals toestandsafhankelijk onderhoud op afstand ons hierbij helpen? En hoe richten we het project risicomanagement in bij grote stationsrenovaties waarbij we ook willen leren van het verleden? Als er één sector is waar ons vakgebied in al zijn facetten aan bod komt is het de railsector wel.

Rail

Energie
Ook ons Energienetwerk is kritische infrastructuur waar veiligheid en beschikbaarheid bovenaan staan. Welke kansen en uitdagingen staan ons te wachten wanneer de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat, en andere (duurzame) energiebronnen meer de boventoon gaan voeren? Hoe robuust moet ons Energienetwerk zijn én blijven voor verstoringen van buitenaf en welke investeringen zijn hieraan gekoppeld? Allemaal vragen die zomaar centraal kunnen staan bij een van onze interactieve avondbijeenkomsten.

Energie

Wat doet NVRB

Kennissessies

Wij organiseren elk jaar ten minste 5 interactieve avondbijeenkomsten met een inleiding door professionals uit het vakgebied. De onderwerpen variëren tussen kwantitatieve analyse methoden tot het organiseren van veiligheid door middel van soft controls. Door onze nauwe relaties met universiteiten zorgen wij altijd voor een actueel thema met meestal een wetenschappelijke onderbouwing.

Het doel van deze bijeenkomsten is om zowel het kennisniveau als het netwerk van zowel de deelnemers als de inleiders te vergroten. Door theorie en praktijk met elkaar te combineren ontstaat er een zeer leerzame interactie waarvan iedereen kan leren.

Onze leden (de bedrijven) participeren actief door inleiders te organiseren maar ook door medewerkers te laten deelnemen. Op deze wijze wordt kennisdeling gestimuleerd en zoals gezegd het netwerk vergroot waarvan zowel de medewerker als de organisatie profiteert.

Mini-symposia

Ieder jaar organiseert NVRB gezamenlijk met een van haar leden een mini symposium. In een gezamenlijke organisatie met open inschrijving zorgen wij voor een attractief programma binnen het vakgebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid. Onderwerpen die de afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd variëren van de aardbevingsproblematiek in Groningen tot de toepassing van Artificial Intelligence en Internet of Things in de industrie én in ons vakgebied.

Wetenschap

Om te laten zien dat er binnen ons vakgebied enorm veel ontwikkeld wordt publiceren wij ieder kwartaal een samenvatting van een lopend onderzoek. Dit doen wij in samenwerking met de Technische Universiteit Delft.

Verantwoording

Wij informeren onze leden over de ontwikkelingen binnen de vereniging via deze website. 1 keer per jaar leggen wij verantwoording af over de behaalde doelen en gaan we ook in de op de toekomstplannen. Vanzelfsprekend hoort hier ook een financiële verantwoording bij.