Skip to main content

Predictive Maintenance

 

01c77d3dde903e2fa88f9251f3a403121ee8d93d9c

In een volle zaal bij Rijksaterstaat stond deze avond in het teken "preventive maintenance". Rijkswaterstaat deed de aftrap met een overkoepelend verhaal vanuit de beheerder, waarbij de relatie met de PRA-methode (Probabilistisch Risico Analyse) binnen Rijkswaterstaat gelegd werd.

Daarna lieten Faber Buurman en Han van Vliet van de firma Mourik zien hoe preventief onderhoud in zogenaamde "prestatiecontracten" met Rijkswaterstaat kon worden vormgegeven. Wat zijn hun drijfveren en hoe kunnen ze de wens van de klant goed bedienen? Het blijkt voor Mourik commercieel aantrekkelijk te zijn om ook voorbij hun eigen contractgrenzen te kijken en aan te geven waar ze risico's in de toekomst verwachten.

De laatste lezing was van Miguel Calor (Antea). Hij bespak een aantal conrete voorbeelden waarbij door met sensoren specifieke parameters te meten van de bewapening van een viaduct of een hydraulische installatie je een behoorlijke "restlevensduurwinst" kunt boeken in vergelijking met een gebruiksafhankelijk onderhoudsstrategie. Met name de hydraulische dataverwerking kostte wel veel analyse-effort, maar hier zou in de toekomst veel winst te behalen zijn. 

De lezingen zijn hier terug te lezen: