Skip to main content

Gasopslag in Norg en Grijpskerk

Gasopslag in Norg en Grijpskerk

NAM - Paul te Riele

Gasopslag

De reden van de noodzaak van gasopslag ligt hem in de aard van het gasgebruik. Deze is namelijk zeer gecorreleerd aan temperatuur en dus hoog in de winter en laag in de zomer. Om aan de piekbelasting in de winter te kunnen voldoen, moet het totale gassysteem ver overgedimensioneerd worden. Maar ook deze overdimensionering kent zijn grens en dan volgt de afweging tussen het nog mee putten slaan in combinatie met gasverwerkingsinstallaties, of het gebruik maken van gasopslag die in de winter er makkelijk uitgepompt kan worden. Dit heeft ook het voordeel dat de gasvelden in de zomer groter en dus overall constanter kunnen worden belast.

De NAM exploiteert twee gasopslagvelden: bij Norg en bij Grijpskerk. Jaarlijks wordt er 500 GWh verstookt om 6 miljard m3 gas in het veld van Norg te pompen en vervolgens weer uit te halen (ongeveer de helft van het jaarverbruik van de NS). Overigens kosten andere soorten gaswinning of transport (bijvoorbeeld uit Rusland) ook (veel) energie.

Gasopslag installatie

Het gas moet van 60 bar in twee stapjes naar 300 bar worden gecomprimeerd richting de opslaglaag die zich onder een dikke zoutlaag bevindt en bij terugkeer richting het gasnet wordt het gas eerst nog op 80 bar gedroogd.

De niet-beschikbaarheid van dit systeem bedraagt enkele uren per 10 jaar: veel redundantie en veel (specialistische reservedelen). Het gas wordt via Gasterra verkocht aan de markt en via hen worden boetes afgerekend in geval van onvoorziene downtime. Downtime van dit veld heeft slechts beperkt invloed op de leveringszekerheid bij de eindklant.

Met het afnemen van de gasproductie worden de randvoorwaarden voor het toepassen van gasopslag steeds strenger worden. Doordat de gaswinning in Groningen nu steeds lager en vlakker moet worden gerealiseerd, worden de fluctuaties in gebruik volledig door de gasopslag opgevangen. Ook wordt nu soms Russisch gas in de bodem geïnjecteerd.

Met een levendige discussie werd deze interessante lezing afgesloten

Energietransitie, Gasopslag, Leveringszekerheid, NAM