Skip to main content

Disclaimer

De Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid (NVRB) is uitgever van de webpagina’s onder www.nvrb.nl en spant zich als zodanig in om de inhoud van haar webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De NVRB geeft echter geen garantie ten aanzien van de deugdelijkheid van deze inhoud.

De NVRB:

  • mag de webpagina’s onder www.nvrb.nl op elk door haar gewenst moment en naar eigen inzicht veranderen of verwijderen, met of zonder voorafgaande verwittiging aan haar leden of andere belangstellenden.
  • is niet aansprakelijk voor schade voortvloeit uit het gebruik van haar webpagina’s. De NVRB is ook niet verantwoordelijk voor aan haar webpagina’s gekoppelde bestanden van derden.
  • behoudt zich het recht voor om de toestemming tot bepaalde webpagina’s te ontzeggen. In aansluiting daarop kan zij de toegang tot www.nvrb.nl monitoren.

Door gebruik te maken van www.nvrb.nl stemt u in met deze disclaimer.