Skip to main content
18
apr
2024

Excursie Havenbedrijf Amsterdam

18-04-2024 13:00 -17:00
Gratis

JK Port of Amsterdam 851A7115

Excursie Havenbedrijf Amsterdam

Op donderdagmiddag 18 april gaat de NVRB naar het havenbedrijf Amsterdam. Een locatie die voor veel actuele uitdagingen gesteld staat. Hoe gaan zij om met rol in de energietransitie? Hoe gaat met om met veiligheid bij intensieve en grote scheepvaart in een sterk bebouwde omgeving?

De Amsterdamse haven is van oudsher een energiehaven en heeft de ambitie dit in de toekomst ook te blijven. De haven is op dit moment nog de grootste benzinehaven ter wereld, maar heeft de ambitie om de fossiele brandstoffen uit te faseren en te transformeren naar een haven voor duurzame energiedragers. Dit biedt grote kansen voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Echter om deze kansen te verzilveren en de energietransitie mogelijk te maken, dienen de risicogebieden in de vorm van druk op de fysieke ruimte, de beperkte milieuruimte, de stikstofproblematiek en het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet beheerst te worden. Tijdens deze excursie zal er stilgestaan worden bij twee van deze risicogebieden, de elektriciteitscongestie en de beperkte milieuruimte. 

In het eerste deel van het programma zal Reinoud Botman stilstaan bij de elektriciteitscongestie en de wijze waarop het havenbedrijf en het bedrijfsleven gezamenlijk stappen hebben gezet met de oprichting van een energiecoöperatie. De netcapaciteit is bij een aantal onderstations inmiddels onvoldoende om in de vraag van bedrijven te voorzien. Bedrijven kunnen daardoor niet uitbreiden, zich vestigen of hun ambities om te verduurzamen niet waarmaken. Door de ontwikkeling van een virtueel netwerk en afspraken te maken met Liander, helpt de energiecoöperatie de huidige netcapaciteit op korte termijn beter te benutten.

De energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie vragen naast elektriciteit ook ruimte in een gebied. Een gebied waar naast industrie ook behoefte is aan meer woningen, een gezonde leefomgeving met kwalitatieve natuurwaarden en een klimaatbestendige inrichting. Naast voldoende fysieke ruimte vraagt dit ook aandacht voor voldoende milieu- en veiligheidsruimte. In het tweede deel zal Lars de Vrij stilstaan bij de uitdagingen die deze borging van de milieuruimte, in relatie tot het gebruik en de opslag van alternatieve energiedragers, met zich mee brengen.


.RoomHavenbedrijf

 Programma:

13:30 –  14:00    

Inloop

14:00 –  15:00

Elektriciteitscongestie en de energiecoöperatie Amsterdamse haven (ECAH)

15:00 –  15:30

Pauze

15:30 –  16:30

Borging van de milieuruimte in relatie tot de toepassing van alternatieve energiedragers in het havengebied

Aansluitend

Borrel

 

over port of amsterdam 

 

28
mei
2024

Uitgesteld! Traffic safety and new methodologies on human behaviour interventions

gratis

Deze lezing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in mei/juni 2024.4372cec3 13cb 2ff7 9794 083bbe3487a9

Op 14 november zullen Dr. Amir Pooyan Afghari (TU Delft) en Prof. Dr. Tom Brijs (UHasselt) spreken over het iDREAMS-project met betrekking tot het effect van verbeterde veiligheidssystemen in auto's.

De inloop begint om 18.30 uur en omvat een Italiaans buffet.


Het iDREAMS-project richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid en mobiliteitssystemen, waarbij verschillende bronnen van onzekerheid een rol spelen. Enkele van deze onzekerheden omvatten:

 • Onduidelijke definitie van risico als product van kans en gevolgen van verkeersongevallen;
 • Onder-rapportage van verkeersongevallen en fouten in het rapportageproces;
 • Variabiliteit in menselijk gedrag als belangrijke oorzaak van ongevallen;
 • Heterogeniteit in weggebruikersgedrag op basis van demografische en persoonlijke factoren;
 • Onvolledig begrip van de relatie tussen verkeersconflicten en ongevallen.

De lezingen zullen in het Engels worden gehouden en omvatten de volgende onderwerpen:

 1. Algemene introductie van het iDREAMS-project: reikwijdte, toepassingsgebieden, redenen voor het project en uitleg van concepten.
 2. Interventiestrategieën: mens-machine interacties en ontwerptechnologie.
 3. Statistische aspecten en modellering, omgaan met onzekerheid.
 4. Effectiviteit van interventies en resultaten.

Mis deze kans niet om meer inzicht te krijgen in de complexe wereld van verkeersveiligheid en de innovatieve benaderingen die worden onderzocht om de veiligheid op de weg te verbeteren.

iDREAMS

Het iDREAMS-project, oftewel "Integrated Demand Response Enabled Advanced Mobility Systems," is een multidisciplinair initiatief dat zich richt op het ontwikkelen van geavanceerde mobiliteitssystemen met verbeterde veiligheid en efficiëntie. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de integratie van slimme technologieën en geavanceerde data-analyse om verkeersveiligheid te verbeteren en de mobiliteit van individuen te optimaliseren. Dit omvat de ontwikkeling van innovatieve methoden voor het vastleggen en analyseren van verkeersgegevens, het begrijpen van de relatie tussen verkeersconflicten en ongevallen, en het ontwerpen van systemen die responsief zijn voor veranderende verkeersomstandigheden. Het iDREAMS-project streeft naar de verbetering van de algehele verkeersveiligheid en mobiliteitsoplossingen voor de samenleving. Voor meer informatie kunt u de website van iDREAMS raadplegen: https://idreamsproject.eu/wp/

Summary (English)

The iDREAMS project focuses on improving traffic safety and mobility systems, with various sources of uncertainty playing a role. Some of these uncertainties include:

 1. Unclear definition of risk as a product of the probability and consequences of traffic accidents.
 2. Underreporting of traffic accidents and errors in the reporting process.
 3. Variability in human behavior as a major cause of accidents.
 4. Heterogeneity in road user behavior based on demographic and personal factors.
 5. Incomplete understanding of the relationship between traffic conflicts and accidents.

Read the website of iDREAMS for more information: https://idreamsproject.eu/wp/

The lectures will be given in ENGLISH

Topics

 1. General introduction to the iDREAMS project: scope, areas of application, reasons for the project, and explanation of concepts.
 2. Intervention strategies: human-machine interactions and design technology.
 3. Statistical aspects and modeling, dealing with uncertainty.
 4. Effectiveness of interventions and results.

Speakers

Tom Brijs 2

Prof. dr. Tom Brijs

Amir

Dr. Amir Afghari 

Tom Brijs obtained his Ph.D. on the topic of data mining in large retail consumer data in 2002. Currently, he is full professor in road safety and vice director of the Transportation Research Institute (IMOB) of Hasselt University in Belgium where he coordinates the scientific research on road safety. His main research interests are: road safety modeling, human factors and driving simulation.

He published over 150 scientific articles in peer-reviewed ISI ranked academic journals or conferences and is associate editor-in-chief of the scientific open-access journal ’Safety’. From 2019 to 2023 he coordinated the European Commission Horizon 2020 research and innovation action ’i-DREAMS: Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under challenging conditions’. He is also co-founder of two Hasselt University spinoff companies ‘DriveSimSolutions’ and ‘SAFE-T Fleet & HR Prevention’.

 Amir is an assistant professor of probabilistic methods in transport safety at TU Delft. His research interest is at the intersection of transport engineeringsocial science and data science: understanding the inter-relationship between human behaviour and transport safety using observational data, statistical and econometric methods and machine learning algorithms.

AdobeStock 243201499 hoogte 1500px warm 1024x376

23
juni
2024

ESREL 2024 - Advances in Reliability, Safety and Security

23-06-2024 - 27-06-2024
(50 euro extra voor niet-ESRA-leden, 100 euro extra voor registratie tussen 1 april en 1 mei)

THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY


 
Methodology & Application Areas

MethodsApplication Areas

28
juni
2024

Post-ESREL 2024 Workshops

28-06-2024 - 30-06-2024
(50 extra voor niet-ESRA leden, 100 euro extra voor registratie tussen 1 april en 1 mei)

THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY


 
Methodology & Application Areas

MethodsApplication Areas