Skip to main content

Veranderende risicobeschouwing bij bouwen

WhatsApp Image 2023 05 01 at 15.27.01 2

Op 29 maart vond na onze jaarlijkse ALV een enerverende lezingenavond plaats over risicobeschouwingen.

Dit abstracte begrip, is zeer actueel bij de beoordeling van aardbevingsschades in Groningen. Het tot in detail uitpluizen van de exacte oorzaak van een scheur leidt niet alleen tot enorme vertragingen in het afhandelen van alle schadeclaims, het zorgt ook nog eens voor schijnzekerheid en schijnrechtvaardigheid doordat een aspect van constructieve veiligheid in de ondergrond van de huizen ligt en in deze beschouwingen niet wordt meegenomen. Hoe hiermee omgegaan werd door TNO, werd door Raphael Steenbergen zeer duidelijk uitgelegd.

WhatsApp Image 2023 05 01 at 15.27.01 1WhatsApp Image 2023 05 01 at 15.27.01

Deze risicobeschouwing werd vervolgens door Ira Helsloot  (Radboud Universiteit Nijmegen) weer in een breder perspectief geplaatst. Een kat in een boom werd hierbij als metafoor gebruikt om de omgang met risico's (met betrekking tot bijvoorbeeld wetgeving rond veiligheid) te verduidelijken. Waar besluitvormingsprocessen in de praktijk toe leiden en waar ze vanuit een risicoperspectief eigenlijk op zouden moeten uitkomen werd in deze presentatie besproken. Door duidelijke stellingname ten opzichte van de eerste lezing ontstond een levendige discussie over dit onderwerp.

Enkele take-aways van deze presentatie:

  • Het helpt de besluitvorming als een risicoanalyse een vergelijking met andere dagelijkse risico's bevat;
  • We hebben stoere risicoanalisten nodig!

Presentatie Ira Helsloot: Realistische risicoanalyse

ALV, Aardbevingsschade, Richtlijnen, Risicomanagmenent, Ontwikkeling