Skip to main content

Veiligheid met Drones

Onbemande luchtvaart bestaat eigenlijk al heel lang, maar tegenwoordig vinden hier zeer snelle ontwikkelingen plaats: Drones worden goedkoop, klein en eenvoudig te bedienen voor een brede range aan gebruikers. Hierdoor neemt ook het aantal incidenten/ongevallen in de lucht toe.

 

csm 20190916 Dronewerkzaamheden 1746c1c9c2Strengere regelgeving moet hier een halt aan roepen. Dit wordt Europees besloten, maar op nationaal niveau uitgevoerd door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)). De regelgeving is gebaseerd op een risico-inschatting en maakt onderscheid in 3 klassen:

 

  1. Open - laag risico, handhaving door politie
  2. Specifiek - hoger risico, vergunning via ILT
  3. Gecertificeerd - hoog risico, vergelijkbaar met bemande luchtvaart

Met deze regelgeving is toegepast binnen een veiligheidsstudie voor het gebruik van drones bij inspecties van hoogspanningsnetwerken. Omdat deze netwerken behoren tot vitale infrastructuur, gelden strenge regels voor het gebruik van drones. Een Bowtie-analyse werd gebruikt om zowel de oorzaken als de gevolgen van een incident bekeken. Op basis hiervan werden mitigerende maatregelen toegepast.

Conclusie was dat onder bepaalde operationele voorwaarden, het hoogspanningsnetwerk met drones geïnspecteerd mag worden. Tijdens de discussie passeerden ook nog andere typen droneinspecties de revue, die vaak niet mochten worden uitgevoerd; veelal vanwege autonome functionaliteiten.

Zeer interessant om met risico-analyses de mogelijkheden van dit nieuwe werkgebied te verkennen!

Dank aan Lennaert Speijker van de NLR

 Teams ALV