Skip to main content

Forensic Engineering

WhatsApp Image 2024 03 04 at 11.31.32

Lezingenavond Terugblik: Forensic Engineering in de Praktijk

Op 22 februari 2024 vond een fascinerende lezingenavond plaats over Forensic Engineering, georganiseerd door de NVRB. De avond bood inzicht in de wereld van constructieve veiligheid en de toepassing van Forensic Engineering in het detecteren en begrijpen van faalmechanismen in gebouwen. Hieronder een beknopte samenvatting van de twee boeiende lezingen die werden gepresenteerd.

Lezing 1: NTA 8790 - Beoordeling Betrouwbaarheid van Constructieve Veiligheid

Rudi Roiakkers van ABT - Lüning - Quake trapte de avond af met een gedetailleerde uitleg over de herziene uitgave van de NTA 8790. Deze norm heeft als doel constructieve risico's van bestaande bouwwerken, met name openbare gebouwen waar veel mensen komen, te beoordelen en te beheersen. Met zijn deskundige inzichten bood Rudi Roiakkers een verhelderende kijk op hoe deze beoordeling wordt uitgevoerd en waarom het van cruciaal belang is voor de veiligheid van onze gebouwde omgeving.

Lezing 2: Toepassing van Forensic Engineering in de Praktijk

WhatsApp Image 2024 03 04 at 11.31.32 1

Huibert Borsje van TNO nam het publiek mee op een reis door de toepassing van Forensic Engineering aan de hand van boeiende voorbeelden. Hij benadrukte het belang van een 'bottom-up approach' bij het terugredeneren vanuit de details van een gefaalde situatie om waardevolle inzichten te verkrijgen. De presentatie bood niet alleen een fascinerend kijkje achter de schermen van Forensic Engineering, maar bracht ook belangrijke ethische dilemma's aan het licht waar forensic engineers soms voor komen te staan.

De avond was niet alleen informatief, maar ook interactief, waarbij het publiek actief werd betrokken bij discussies over de ethische aspecten van het vakgebied. Een van de dilemma's die naar voren kwam, was de afweging tussen directe actie en afwachten bij het ontdekken van constructieve faalmechanismen in bijvoorbeeld scholen.

De lezingenavond over Forensic Engineering was een groot succes, waarbij de aanwezigen met nieuwe inzichten en stof tot nadenken naar huis gingen. We kijken uit naar toekomstige evenementen waarbij we dieper kunnen duiken in dit boeiende vakgebied. Bedankt aan alle sprekers en deelnemers voor hun bijdrage aan deze inspirerende avond!

De lezingen zijn hieronder terug te lezen:

 

 

Risicomanagmenent, Constructieve Veiligheid, Forensic Engineering, Rootcause Analyse