Skip to main content

Lid worden van de NVRB

De NVRB kent verschillende typen van lidmaatschap:

Bedrijfslid

€ 240

per jaar, incl 4 bedrijfsleden

voor bedrijven en kennisinstellingen

Persoonlijk lid

€ 60

per jaar

gereduceerde tarieven voor gepensioneerden

Student lid

Gratis

Ook als je nog studeert kun je lid worden van NVRB

Let op! Alle getoonde bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen over lidmaatschap?

Wie moet ik benaderen als ik graag actief wil worden binnen de vereniging en/of een lezingavond wil verzorgen?

U kunt hiervoor alle leden van het NVRB bestuur benaderen. Mocht u graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de programma commissie

Mag ik als lid een introducee meenemen naar een lezingenavond?

Ja, dat mag. Introducees zijn altijd welkom.

Op welke wijze kan ik invloed uitoefenen op het beleid en/of programma van de NVRB?

Dit kan op meerdere manieren. Allereerst kunt u zitting nemen in het bestuur of in één van de commissies zodat u zelf actief richting kan geven. Ten tweede is er natuurlijk de mogelijkheid om jaarlijks als lid uw stem te laten horen op de Algemene Leden Vergadering (ALV). En als laatste kunt altijd contact opnemen met het bestuur.

Kan een bedrijf ook meer bedrijfsleden aanmelden dan vier?

Ja, dat kan. U kunt een onbeperkt aantal bedrijfsleden op uw bedrijfslidmaatschap bijschrijven. Per additioneel bedrijfslid dat u wilt bijschrijven kost dit €55 per jaar exclusief BTW bovenop het basisbedrag van €220,- exclusief BTW per jaar.

Kan ik als bedrijf een lezingenavond of evenement van de NVRB inhoudelijk dan wel financieel sponsoren?

Ja, dit kan. Wij zoeken de samenwerking met onze bedrijfsleden. Hierbij valt te denken aan het samen organiseren van een symposium, een lezingenavond op locatie bij één van de bedrijfsleden en het leveren van inhoudelijke bijdragen aan een lezingenavond.

Op welke wijze vindt betaling van het lidmaatschapsgeld plaats?

U ontvangt jaarlijks in de maand mei of juni de factuur voor het lidmaatschap van dat jaar. Betaling dient binnen 4 weken na dagtekening van de factuur plaats te vinden.

Welke opzegtermijn hanteert de NVRB voor het opzeggen van het lidmaatschap?

Bij de NVRB hanteren wij een coulante opzegtermijn. U kunt tot en met 30 april uw lidmaatschap van het lopende jaar opzeggen.