Skip to main content

Risicoanalyses gasindustrie in relatie tot energietransitie

Tot nu toe wordt vooral gekeken naar de kosten van het omschakelen naar een andere (duurzame) energievorm. Er is een grote uitdaging over risicobeheersing in leveringszekerheid bij de energietransitie, waarbij voor alle energiedragers een onzekerheidsmarge wordt ingeschat.

Landelijk wordt dit goed gedaan op het niveau van Tennet en Gasunie, maar op regionaal niveau is er ook behoefte aan een duidelijke strategie. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een datacentre in een regio, waarbij er ook breder gekeken wordt dan alleen gas en elektriciteit.

Een model dat invoer realtime-terugkoppeling krijgt vanuit een onderhoudssysteem en productie-informatie levert input aan een stochastisch model dat de beschikbaarheid van kritische functies berekent. Hiermee kunnen beslissing op het gebied van zowel het onderhoud, operatie én nieuwbouw of uitbreiding van productiecapaciteit worden ondersteund.

De presentatie werd nog vervolgd met een korte live-demonstratie van de tool ASTRIS, waarin deze risico-analyse werd uitgevoerd. Zeer relevant onderwerp!

Aanvullende informatie:

 

 

Risicomanagmenent, Energietransitie, Tennet, Gasunie