Skip to main content

GarageEindhoven

Forensic Engineering en beoordelen van publieke gebouwen (vooraf ALV)

 

Op 22 februari wordt er een lezingenavond georganiseerd over constructieve veiligheid. In twee lezingen wordt er ingegaan op  de constructieve veiligheid van publieke gebouwen. Eerst zal worden besproken hoe constructieve veiligheid volgens de geldende normen (NTA 8790) worden getoetst. Dan zullen aan de hand van concrete voorbeelden incidenten worden besproken waarbij constructieve veiligheid in het geding was. 

De lezingen worden verzorgd door sprekers van TNO (Huibert Borsje) en ABT (Rudi Roijakkers). 

Programma

18:00 - 18:15 Inloop met koffie
18:15 - 19:00 Algemene ledenvergadering

Start lezingenavond 

19:00 - 19:30 Pauze met broodjes
19:30 - 20:00 Eerste spreker (Rudi Roijakkers)
20:00 - 20:30 Tweede spreker (Huibert Borsje)
20:30 - 21:00 Discussie (o.b.v. stellingen)

Forensic engineering

Forensic engineering betreft onderzoek naar de oorzaak van het falen van constructies. In deze lezing wordt eers, vanuit de eigen praktijkervaring, ingegaan op de wijze van uitvoeren van dergelijke onderzoek. Dat is namelijk een vak voor specialisten.

Daarna worden enkele praktijkgevallen behandeld waarbij het onderzoek leidde tot de vraag “Wat zijn nu, met de binnen deze case opgedane kennis, de risico’s voor andere gebouwen?”.

Huibert Borsje

Huibert Borsje

Huibert is in 1988 afgestudeerd aan de TU Delft op het gebied van betonschade. Na enkele jaren bij een betonschade adviesbureau te hebben gewerkt is hij in 1993 overgestapt naar TNO. Daar houdt hij zich sindsdien bezig met het uitvoeren van onderzoek naar de oorzaak van het falen van constructies. Enkele voorbeelden daarvan zijn de instorting van het dak van de uitbreiding van de Grolsch Veste en de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven

Na verloop van tijd is hij zich gaan specialiseren in het scenariodenken als onderdeel van schadeonderzoek, zoals dat ook wordt uitgevoerd bij politieonderzoek. Inmiddels heeft hij het schadeonderzoek doorontwikkeld tot echte “forensic engineering” en deelt hij die opgedane kennis via lezingen en gastcolleges.

Datum 22-02-2024
Einddatum 22-02-2024
Sluitingsdatum 23-02-2024
Max. deelnemers 40
Aantal plaatsen 22
Prijs per persoon gratis

Inschrijven via de website van KIVI management en maintenance voor 1 november.

Datagedreven werken

Datum 09-11-2023 16:00
Einddatum 09-11-2023 20:00
Sluitingsdatum 01-11-2023
Max. deelnemers Onbeperkt

Toekomst Spoorwegtechnologie!

Ontdek ERTMS, de spoorwegrevolutie! Leer van experts Wendi Mennen (Manager ontwerp programmadirectie ERTMS) en Peter Bakker (Delta Pi Directeur en Risicomanager bij programmateam ERTMS) over de technologie, risicobeheer en veranderingen. Interactieve stellingendiscussie en borrel.

  • Datum: 25 oktober
  • Tijd: 19:00 - 21:00 uur
  • Locatie: Delta Pi, Station Vught

Mis het niet, meld u aan op de website. Tot dan voor inzichten en netwerken!

Cabview 

Datum 25-10-2023 18:30
Einddatum 25-10-2023 21:00
Sluitingsdatum 26-10-2023
Max. deelnemers 45
Aantal plaatsen 8

 blankenburgverbinding

Ontdek de meest moderne en indrukwekkende wegverbinding van Nederland tijdens onze excursie naar de Blankenburgverbinding! Deze verbinding is een uniek staaltje techniek en veiligheid die de verbinding vormt tussen de A20 en de A15. Tijdens onze excursie op 24 mei 2023, zullen we de kans krijgen om het informatiecentrum te bezoeken en meer te leren over de veiligheidsaspecten van deze imposante constructie.

Onze gastspreker Sallo van der Woude, werkzaam bij Rijkswaterstaat, zal ons meer vertellen over de rol van Rijkswaterstaat bij dit project en de uitdagingen waar ze voor staan. Daarnaast zal Mark Schrieks, expert op het gebied van veiligheidsbeschouwingen, ons meenemen in de veiligheidsaspecten van de Blankenburgverbinding.

Na deze inspirerende presentaties krijgen we de kans om het informatiecentrum te verkennen en een rondleiding te krijgen van een voorlichter. We zullen zien hoe de verbinding tot stand is gekomen en welke uitdagingen moesten worden overwonnen om dit bouwwerk te realiseren.

Deze excursie is niet alleen educatief, maar ook gezellig. Na de rondleiding sluiten we af met een gezellige borrel om de ervaringen met elkaar te delen. Mis deze unieke kans niet om de Blankenburgverbinding te ontdekken en schrijf u nu in voor deze excursie op 24 mei 2023. We hopen u daar te mogen verwelkomen!


Voorlopig Programma voor 24 mei 2023, aanvang 13.00 uur

  • 13.00 uur: ontvangst met koffie/thee in de Maasdeltazaal van het informatiecentrum
  • 13.15 uur: gastspreker Sallo van der Woude (Rijkswaterstaat)
  • 14.00 uur: Mark Schrieks – veiligheidsbeschouwingen bij de Blankenburgverbinding
  • 14.30 uur: rondleiding door het informatiecentrum met een voorlichter
  • 15.15  - 17 uur: afsluiting en borrel

 

Datum 24-05-2023
Einddatum 24-05-2023
Sluitingsdatum 24-05-2023
Max. deelnemers 30
Aantal plaatsen 4
Prijs per persoon Gratis

Woensdag 29 maart organiseert de NVRB een lezingenavond over "Veranderende risicobeschouwing bij bouwen" in Congresgebouw de Vereeniging (zaal Jan van Scorel) te Utrecht. Voorafgaand aan de lezingenavond wordt de jaarlijkse ALV gehouden van 18:15 tot 19:00. De avond begint om 18:00 uur met inloop en koffie. Na de ALV is er een pauze met broodjes en de lezingen beginnen om 19:30 uur.

Twee weken voor de ALV worden de bijbehorende stukken verstuurd naar alle leden. We hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante lezingenavond.


 18:00 - 18:15  Inloop met koffie
18:15 - 19:00  Algemene ledenvergadering
19:00 - 19:30  Pauze met broodjes
19:30 - 20:00  Eerste spreker (Raphaël Steenbergen)
20:00 - 20:30  Tweede spreker (Ira Helsloot)
20:30 - 21:00  Discussie (o.b.v. stellingen)

Raphaël Steenbergen zal tijdens zijn lezing ingaan op de uitdagingen rondom het toetsen van huizen in Groningen voor voldoende veiligheid onder aardbevingen, terwijl er slechts beperkte informatie beschikbaar is voor de berekeningen. Als gevolg van de gaswinning in de regio Groningen zijn er aardbevingen ontstaan, die schade kunnen veroorzaken aan woningen en andere gebouwen. Om de veiligheid van deze gebouwen te waarborgen, is het nodig om de risico's in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen. Raphael Stenbergen zal in zijn lezing bespreken hoe TNO op basis van beperkte informatie de veiligheid van deze gebouwen kan beoordelen en hoe dit kan bijdragen aan het verminderen van de risico's.

Ira Helsloot zal tijdens zijn lezing ingaan op het individueel risico als risicomaat en hoe dit 'over de duim' te berekenen. Hij zal ook ingaan op de mogelijkheden die dat biedt voor het definiëren van risicoruimte en hoe die bestuurlijk te gebruiken. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is een autoriteit op het gebied van risicomanagement en crisisbeheersing. In zijn lezing zal hij ingaan op de theoretische achtergrond van het individueel risico en hoe dit kan bijdragen aan een betere risicoberekening en risicobeheersing in de bouwsector. Hij zal ook ingaan op de praktische toepassing van deze benadering in het beleid en bestuur van veiligheid.

Datum 29-03-2023
Einddatum 29-03-2023
Sluitingsdatum 30-03-2023
Max. deelnemers Onbeperkt