Skip to main content

Risicoanalyses in gas- en oliesector:

Vanavond twee lezingen met betrekking tot risicoanalyses in gas- en oliesector:

  • 19:00 - 19:50 - Ondergrondse gasopslag Norg en Grijpskerk - Paul te Riele - NAM
  • 20:00 - 20:50 - Demonstratie modelleren productiebeschikbaarheid - Hans van de Vorst, SecuoS

Ondergrondse gasopslag in Norg en Grijpskerk

Onderwerp: De ondergrondse gasopslagen Norg en Grijpskerk en hun rol voor de leveringszekerheid van het aardgas. De lezing geeft een overzicht van de Nederlandse gas infrastructuur, vraag en aanbod, en de marktwerking. Er volgt een uitleg van de injectie- en productiecapaciteit en het volume van de ondergrondse opslagen, hun technisch ontwerp, en de recente veranderingen i.v.m. de sluiting van het Groningenveld. De lezing sluit met het toekomstperspectief voor de leveringszekerheid van het aardgas.

image 1746561481

Spreker: Dr. Paul te Riele. Paul is 12 jaar werkzaam binnen de olie- en gasindustrie bij Shell waarvan de laatste 4 jaar voor de NAM. Binnen de NAM heeft hij voornamelijk gewerkt aan het Groningen gassysteem wat bestaat uit het Groningen gasveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk. De laatste jaren is Paul programmacoördinator voor de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en de gevolgen die dit heeft voor het bedrijf. Paul heeft een technische achtergrond binnen de “ondergrondse” technische disciplines en heeft daarvoor gewerkt in Oman en Den Haag.  

Demonstratie van het modelleren van de productiebeschikbaarheid met ARTIS

De lezing demonstreert het SecuoS rekenmodel ARTIS, dat is het Availability and Reliability Tracking Information System. ARTIS is een applicatie voor het berekenen van de beschikbare capaciteit en leveringszekerheid van continue productie- en consumptie-netwerken. ARTIS is ontworpen voor grote en complexe systemen van vraag en aanbod die bestaan uit vele faciliteiten, die elk onderhevig kunnen zijn aan tijdsafhankelijke capaciteits-variaties, inspectie, testen, uitval, reparatie en preventief onderhoud. Het wordt toegepast voor de optimalisatie van projecten voor hernieuwbare energie, olie- en gasprojecten, raffinaderijen, chemische fabrieken, energiecentrales en transportnetwerken. In de operationele fase berekent ARTIS live de voorwaardelijke betrouwbaarheid, op basis van de huidige staat van de faciliteiten.

 

NVRB 2e lezing

Spreker: Hans van de Vorst. Hans leidt SecuoS sinds 2010 en is gevestigd in Hoofddorp (NL). Daarvoor heeft hij 25 jaar bij Shell gewerkt, als teamleider op gebieden met een hoge mate van onzekerheid en risico, met als doel het ontwikkelen van staf, processen en kwantitatieve rekenmodellen voor een betere besluitvorming. Sinds 2000 heeft zijn Availability Assurance team meegewerkt aan de grote projecten van Shell en haar Joint Ventures.  

 

Datum 02-06-2021
Einddatum 02-06-2021
Sluitingsdatum 03-06-2021
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 174
Prijs per persoon gratis

Workshop “slim ontwerp” en “slim onderhoud” voor tunnels - KIVI

Datum 29-04-2021 16:00
Einddatum 29-04-2021 18:00
Sluitingsdatum 29-04-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon gratis

Veiligheid van drone vluchten

csm 20190916 Dronewerkzaamheden 1746c1c9c2


Iedereen mag in principe vliegen met een drone, mits er aan de drone-regelgeving voldaan wordt en de veiligheid gegarandeerd kan worden.
In deze presentatie wordt de nieuwe Europese drone-regelgeving toegelicht en wordt aangegeven hoe een veiligheidsanalyse uitgevoerd kan worden.

Datum 20-04-2021 20:00
Einddatum 20-04-2021 21:00
Sluitingsdatum 20-04-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon gratis

Vervanging F16 door Nicole van Elst - TNO

x 35c 010210 n 0000p 001 1

Voor de Vervanging van de F-16 heeft TNO (samen met het NLR) sinds 2000 op diverse vlakken ondersteuning geleverd aan defensie.


In de presentatie worden een drietal ondersteuningsactiviteiten van TNO toegelicht, namelijk:

  • kandidaatvergelijkingen,
  • inzetbaarheidsanalyses
  • jaarlijkse LCC risicosessies.
Datum 20-04-2021 19:00
Einddatum 20-04-2021 20:00
Sluitingsdatum 20-04-2021
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 200
Prijs per persoon gratis

De ALV wordt dit jaar gecombineerd met een lezingavond met het thema Luchtvaart.  Het programma ziet er als volgt uit:
18:30 - 19:00 Algemene ledenvergadering (inloop vanaf 18:20)
19:00 - 19:10 Pauze
19:10 - 20:00 Lezing TNO - Nicole van Elst: Vervanging van F-16
20:00 - 20:10 Pauze
20:10 - 21:00 Lezing NLR - Lennaert Speijker: Veiligheid van drone vluchten
21:00 - 21:05 Afsluiting

Datum 20-04-2021 18:30
Einddatum 20-04-2021 21:00
Sluitingsdatum 20-04-2021 17:00
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 182
Prijs per persoon gratis