Skip to main content

Risicoanalyses in olie- en gassector

Ondergrondse gasopslag in Norg en Grijpskerk

Onderwerp: De ondergrondse gasopslagen Norg en Grijpskerk en hun rol voor de leveringszekerheid van het aardgas. De lezing geeft een overzicht van de Nederlandse gas infrastructuur, vraag en aanbod, en de marktwerking. Er volgt een uitleg van de injectie- en productiecapaciteit en het volume van de ondergrondse opslagen, hun technisch ontwerp, en de recente veranderingen i.v.m. de sluiting van het Groningenveld. De lezing sluit met het toekomstperspectief voor de leveringszekerheid van het aardgas.


image 1746561481

Spreker: Dr. Paul te Riele. Paul is 12 jaar werkzaam binnen de olie- en gasindustrie bij Shell waarvan de laatste 4 jaar voor de NAM. Binnen de NAM heeft hij voornamelijk gewerkt aan het Groningen gassysteem wat bestaat uit het Groningen gasveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk. De laatste jaren is Paul programmacoördinator voor de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en de gevolgen die dit heeft voor het bedrijf. Paul heeft een technische achtergrond binnen de “ondergrondse” technische disciplines en heeft daarvoor gewerkt in Oman en Den Haag. 

Demonstratie van het modelleren van de productiebeschikbaarheid met ARTIS

De lezing demonstreert het SecuoS rekenmodel ARTIS, dat is het Availability and Reliability Tracking Information System. ARTIS is een applicatie voor het berekenen van de beschikbare capaciteit en leveringszekerheid van continue productie- en consumptie-netwerken. ARTIS is ontworpen voor grote en complexe systemen van vraag en aanbod die bestaan uit vele faciliteiten, die elk onderhevig kunnen zijn aan tijdsafhankelijke capaciteits-variaties, inspectie, testen, uitval, reparatie en preventief onderhoud. Het wordt toegepast voor de optimalisatie van projecten voor hernieuwbare energie, olie- en gasprojecten, raffinaderijen, chemische fabrieken, energiecentrales en transportnetwerken. In de operationele fase berekent ARTIS live de voorwaardelijke betrouwbaarheid, op basis van de huidige staat van de faciliteiten.

 NVRB 2e lezing

Spreker: Hans van de Vorst. Hans leidt SecuoS sinds 2010 en is gevestigd in Hoofddorp (NL). Daarvoor heeft hij 25 jaar bij Shell gewerkt, als teamleider op gebieden met een hoge mate van onzekerheid en risico, met als doel het ontwikkelen van staf, processen en kwantitatieve rekenmodellen voor een betere besluitvorming. Sinds 2000 heeft zijn Availability Assurance team meegewerkt aan de grote projecten van Shell en haar Joint Ventures. 

Informatie

Datum 02-06-2021
Einddatum 02-06-2021
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 174
Sluitingsdatum 03-06-2021
Prijs per persoon gratis
Locatie Online
174
Wij accepteren geen inschrijvingen meer