Skip to main content

Excursie Green Village - 28 oktober

Excursie Green Village TU Delft: Thema Klimaatadaptatie

 green village showcase


Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is klimaatsverandering. Naast het proberen dit te beperken door duurzame altenatieven, zullen we de ingezette trend niet (volledig) kunnen keren en zullen wij onze leefomgeving aan moeten passen aan een veranderend klimaat, wat innovatie vereist.

Op 28 oktober organiseert de NVRB een excursie naar de Green Village bij de TU Delft rondom het thema klimaatadaptatie.

Programma:

  • 13:00 – 13:45 Ontvangst met lunch
  • 13:45 – 14:30 Presentatie Klimaatadaptieve innovaties
  • 14:45 – 16:00 Rondleiding op de Green Village
  • 16:00 – 17:00 Betere informatie leidt tot betere besluiten over klimaatrisico’s

  • 17:00 – 18:00 Afsluitende borrel

Klimaatadaptieve innovaties  - Robert van Roijen (VP Delta)

Nederland zal moeten innoveren om het hoofd boven water te houden met een veranderend klimaat. Robert introduceert ons in het pallet van mogelijke innovaties dat we hiervoor kunnen inzetten. Aan de hand van deze oplossingsrichtingen laat hij zien hoe dit zou kunnen helpen, maar ook waar bedrijven en initiators tegenaan lopen wanneer een innovatie daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt.

Rondleiding op de Green Village

he Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Door in dit regelluwe ‘openlucht-lab’, waar echt gewoond en gewerkt wordt, aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en regelgevings/beleidsmatige uitdagingen, helpen zij innovatieve partijen via The Green Village versnellen van theorie naar praktijk om daar opgeschaald impact te hebben.

Betere informatie leidt tot betere besluiten over klimaatrisico’s door Fons Nelen (Nelen Schuurman)

Op het gebied van klimaatadaptatie zijn veel innovatieve maatregelen mogelijk. Maar wat zijn de risico’s van toenemende weersextremen (te nat , te droog, te warm)? Hoe brengen we deze risico’s in kaart en krijgen we inzicht in de effecten (en baten) van ruimtelijke en technische innovaties? En, niet onbelangrijk, hoe overtuigen we bestuurders en burgers? Fons laat zien hoe IT systemen en digitale innovaties kunnen bijdragen aan beter inzicht en betere besluitvorming; en dat goede informatie een voorwaarde is voor een duurzame inrichting van onze leefomgeving.

Informatie

Datum 28-10-2021
Einddatum 28-10-2021
Max. deelnemers 100
Aantal plaatsen 78
Sluitingsdatum 28-10-2021
Prijs per persoon gratis
Locatie Green Village (Van den Broekweg 4 - Delft)
78
Wij accepteren geen inschrijvingen meer