Skip to main content

Workshop slim ontwerp en onderhoud voor tunnels

Workshop “slim ontwerp” en “slim onderhoud” voor tunnels.
De afdeling van de KIVI voor Tunneltechniek en Ondergrondse Werken (TTOW) en Maintenance houden zich onder andere bezig met het ontwerpen en onderhouden van cut-and-cover tunnels, Boortunnels, afgezonken tunnel, de af- en toeritten daarvan, verdiepte wegen en spoorwegen, tunnelinstallaties, verlichting, ventilatie enzovoorts, ondergronds bouwen, ondergrondse ruimten en kelderconstructies.De afdelingen TTOW en Maintenance organiseren gezamenlijk een workshop die de twee werelden van onderhoud en ontwerp samenbrengt. We kunnen veel van elkaar leren en de synergie en afhankelijkheden tussen deze twee vakgebieden zijn groot. Aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden zullen een viertal sprekers ons meenemen wat slim onderhoud kan betekenen voor de beheerders, hoe de contracten op de markt zouden kunnen worden gezet maar tips en tricks voor ontwerpers van tunnels.

Informatie

Datum 29-04-2021 16:00
Einddatum 29-04-2021 18:00
Sluitingsdatum 29-04-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon gratis
Locatie Online