Skip to main content

Human Factors - de doorslaggevende factor binnen een technische omgeving?

Registratie gesloten MARIN Operations and Human Factors

Op donderdagavond 27 juni wordt er een lezingenavond georganiseerd over "Human Factors" binnen een technische omgeving. Het mag duidelijk zijn dat techniek niet op zichzelf staat, maar wordt bediend en onderhouden of er wordt op een andere manier mee geïnteracteerd. Daarom is de mens een cruciale factor in technische systemen en in de beschouwing van de kwantificatie van faalkansen binnen deze systemen.  

Tijdens de bijeenkomst zal in de eerste lezing door Gerben Heslinga worden ingegaan op de wijze waarop risico’s van het menselijk handelen bij technische installaties worden geanalyseerd en ingeschat. Daarbij zal de analysemethode worden behandeld en zal worden ingegaan op belangrijke veroorzakers van risico’s van menselijk handelen en op verbetermaatregelen.

In een tweede lezing zal Hans Huisman (MARIN) ingaan op de relatie tussen Human Factors en automatisering. Specifiek zal worden gekeken naar de toepassing van nieuwe technologie in de binnenvaart en de grote zeevaart. Wat gebeurt er met de rol van de mens hierin?

Programma:

  • 18:00 - 19:00 - Inloop met Surinaams Buffet*
  • 19:00 - 20:00 - Lezing over analysemethoden voor menselijk handelen – Gerben Heslinga
  • 20:00 - 21:00 - Lezing over nieuwe rol van mens bij toepassing van nieuwe technologie – Hans Huisman

* Graag bij het aanmelden eventuele dieetwensen doorgeven.

Over de sprekers

Gerben Heslinga werkt als zelfstandig adviseur bij Intermedion en daarbij veelal als risk manager en faalkansspecialist, met als specialisme het inschatten van risico’s van het menselijk handelen bij technische installaties. Hij heeft onder meer de overheid geadviseerd omtrent het tegengaan van risico’s bij grote Nederlandse waterkeringen en hij heeft geopereerd als procesmanager Integrale Veiligheid bij bruggen. Hij geeft trainingen op het gebied van project- en risicomanagement.

Hans Huisman is teamleider van het Human Factors team van MARIN. Dit team bestaat uit 8 specialisten met verschillende achtergronden, cognitief psychologen, voormalig zeevarenden en technisch geschoolden. Hans is na zijn studie elektrotechniek aan Technische Universiteit Delft zijn loopbaan begonnen bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Hier is zijn loopbaan in het Human Factors domein begonnen. Vervolgens is hij bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verder gegaan in het operationaliseren van Human Factors. Vijf jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt van luchtvaart naar de maritieme wereld. Met toepassing van Human Centered Design en risico analyses met de focus op het menselijk handelen wil hij een bijdrage leveren aan een veiliger en schonere scheepvaart.

Informatie

Datum 27-06-2024 18:00
Einddatum 27-06-2024 21:00
Sluitingsdatum 24-06-2024
Max. deelnemers 40
Aantal plaatsen 9
Prijs per persoon gratis
Locatie Congrescentrum De Vereeniging - Utrecht, Mariaplaats 14