Skip to main content

Excursie Havenbedrijf Amsterdam

JK Port of Amsterdam 851A7115

Excursie Havenbedrijf Amsterdam

Op donderdagmiddag 18 april gaat de NVRB naar het havenbedrijf Amsterdam. Een locatie die voor veel actuele uitdagingen gesteld staat. Hoe gaan zij om met rol in de energietransitie? Hoe gaat met om met veiligheid bij intensieve en grote scheepvaart in een sterk bebouwde omgeving?

De Amsterdamse haven is van oudsher een energiehaven en heeft de ambitie dit in de toekomst ook te blijven. De haven is op dit moment nog de grootste benzinehaven ter wereld, maar heeft de ambitie om de fossiele brandstoffen uit te faseren en te transformeren naar een haven voor duurzame energiedragers. Dit biedt grote kansen voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Echter om deze kansen te verzilveren en de energietransitie mogelijk te maken, dienen de risicogebieden in de vorm van druk op de fysieke ruimte, de beperkte milieuruimte, de stikstofproblematiek en het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet beheerst te worden. Tijdens deze excursie zal er stilgestaan worden bij twee van deze risicogebieden, de elektriciteitscongestie en de beperkte milieuruimte. 

In het eerste deel van het programma zal Reinoud Botman stilstaan bij de elektriciteitscongestie en de wijze waarop het havenbedrijf en het bedrijfsleven gezamenlijk stappen hebben gezet met de oprichting van een energiecoöperatie. De netcapaciteit is bij een aantal onderstations inmiddels onvoldoende om in de vraag van bedrijven te voorzien. Bedrijven kunnen daardoor niet uitbreiden, zich vestigen of hun ambities om te verduurzamen niet waarmaken. Door de ontwikkeling van een virtueel netwerk en afspraken te maken met Liander, helpt de energiecoöperatie de huidige netcapaciteit op korte termijn beter te benutten.

De energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie vragen naast elektriciteit ook ruimte in een gebied. Een gebied waar naast industrie ook behoefte is aan meer woningen, een gezonde leefomgeving met kwalitatieve natuurwaarden en een klimaatbestendige inrichting. Naast voldoende fysieke ruimte vraagt dit ook aandacht voor voldoende milieu- en veiligheidsruimte. In het tweede deel zal Lars de Vrij stilstaan bij de uitdagingen die deze borging van de milieuruimte, in relatie tot het gebruik en de opslag van alternatieve energiedragers, met zich mee brengen.


.RoomHavenbedrijf

 Programma:

13:30 –  14:00

Inloop

14:00 –  15:00

Elektriciteitscongestie en de energiecoöperatie Amsterdamse haven (ECAH)

15:00 –  15:30

Pauze

15:30 –  16:30    

Borging van de milieuruimte in relatie tot de toepassing van alternatieve energiedragers in het havengebied

Aansluitend

Borrel

 

over port of amsterdam 

 

Informatie

Datum 18-04-2024 13:00
Einddatum 18-04-2024 17:00
Sluitingsdatum 18-04-2024
Max. deelnemers 40
Aantal plaatsen 19
Prijs per persoon Gratis
Locatie Havenbedrijf Amsterdam (De Ruijterkade 7 - Amsterdam)