Skip to main content

NVRB activiteit

18
juni
2019

Brandveiligheid - Van data naar veiligheid (Fugro - Blaeulaan 60A, 3528 AD Utrecht) - 18juni

Lezing over brandveiligheid gaat niet door! Uitgesteld tot nader orde.

17
sept
2019

Gebruik van datamodellen bij brand en crisisbeheersing

gratis

 NVRB Lezingenavond

 Bit-by-bit: Als elke seconde telt!

 Dinsdag 17 september 2019

 18:00 uur tot 21:00 uur

 Bar Beton CS (Stationshal 9, Utrecht)

Bij het beheersen van risico’s ten gevolge van brand of andere rampen is informatievoorziening voor hulpdiensten uitermate belangrijk. Deze informatie moet betrouwbaar en snel operationeel zijn. Deze avond wordt de inzet van twee modellen waarbij locatiedata de hulpdiensten ondersteunt bij het uitvoeren van hun taken gepresenteerd.

Als elke seconde telt, dan is data van levensbelang!

Programma:

18.00 uur          Ontvangst met koffie en broodjes

19:00 uur          Inzet geografische data bij risico-afwegingen van brandweer

Presentatie door Tom van der Meer

19:45 uur          Pauze

20:00 uur          Risicobeheersing door de Veiligheidsregio’s met geo-datamodel

Presentatie door Melina de Boer

20:45 uur          Afsluiting

20
nov
2019

Excursie Afsluitdijk

Excursie Afsluitdijk

Save the date!

We staan aan de vooravond van een grote upgrade van de Afsluitdijk en dat is voor de NVRB een reden voor het organiseren van een excursie naar dit bouwwerk. De excursie zal plaatsvinden op woensdagmiddag 20 november met presentaties van het projectteam Levvel en Rijkswaterstaat. En natuurlijk een kijkje buiten.

Later meer over het programma, maar voor nu alvast de datum voor uw agenda.

 egbertdeboer.com

14
jan
2020

Nieuwjaarsreceptie en lezingenavond (gratis)

14-01-2020 18:00 -21:00

NYduik

We gaan weer een sprankelend nieuw jaar tegemoet met alweer diverse boeiende activiteiten op de agenda. Een mooi moment om elkaar weer eens wat langer te zien bij een lezingenavond over robotica en menseljk falen, gevolgd door onze nieuwjaarsreceptie.

  • Hoe werkt toenemende automatisering samen met menselijk opereren?
  • Welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat in deze interactie falen optreedt?
09
juni
2020

Algemene Ledenvergadering

09-06-2020 19:00 -19:30
Online

Jaarlijkse ALV

  • Goedkeuring fincanciën over 2019;
  • Dechargering bestuur 2019;
  • Chargering bestuur 2020;
  • Bespreken werkplan 2020;