Skip to main content

NVRB activiteit

20
apr
2021

Veiligheid van drone vluchten

20-04-2021 20:00 -21:00
gratis

Veiligheid van drone vluchten

csm 20190916 Dronewerkzaamheden 1746c1c9c2


Iedereen mag in principe vliegen met een drone, mits er aan de drone-regelgeving voldaan wordt en de veiligheid gegarandeerd kan worden.
In deze presentatie wordt de nieuwe Europese drone-regelgeving toegelicht en wordt aangegeven hoe een veiligheidsanalyse uitgevoerd kan worden.

02
juni
2021

Risicoanalyses in olie- en gassector

02-06-2021
Online
gratis

Risicoanalyses in gas- en oliesector:

Vanavond twee lezingen met betrekking tot risicoanalyses in gas- en oliesector:

  • 19:00 - 19:50 - Ondergrondse gasopslag Norg en Grijpskerk - Paul te Riele - NAM
  • 20:00 - 20:50 - Demonstratie modelleren productiebeschikbaarheid - Hans van de Vorst, SecuoS

Ondergrondse gasopslag in Norg en Grijpskerk

Onderwerp: De ondergrondse gasopslagen Norg en Grijpskerk en hun rol voor de leveringszekerheid van het aardgas. De lezing geeft een overzicht van de Nederlandse gas infrastructuur, vraag en aanbod, en de marktwerking. Er volgt een uitleg van de injectie- en productiecapaciteit en het volume van de ondergrondse opslagen, hun technisch ontwerp, en de recente veranderingen i.v.m. de sluiting van het Groningenveld. De lezing sluit met het toekomstperspectief voor de leveringszekerheid van het aardgas.

image 1746561481

Spreker: Dr. Paul te Riele. Paul is 12 jaar werkzaam binnen de olie- en gasindustrie bij Shell waarvan de laatste 4 jaar voor de NAM. Binnen de NAM heeft hij voornamelijk gewerkt aan het Groningen gassysteem wat bestaat uit het Groningen gasveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk. De laatste jaren is Paul programmacoördinator voor de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en de gevolgen die dit heeft voor het bedrijf. Paul heeft een technische achtergrond binnen de “ondergrondse” technische disciplines en heeft daarvoor gewerkt in Oman en Den Haag.  

Demonstratie van het modelleren van de productiebeschikbaarheid met ARTIS

De lezing demonstreert het SecuoS rekenmodel ARTIS, dat is het Availability and Reliability Tracking Information System. ARTIS is een applicatie voor het berekenen van de beschikbare capaciteit en leveringszekerheid van continue productie- en consumptie-netwerken. ARTIS is ontworpen voor grote en complexe systemen van vraag en aanbod die bestaan uit vele faciliteiten, die elk onderhevig kunnen zijn aan tijdsafhankelijke capaciteits-variaties, inspectie, testen, uitval, reparatie en preventief onderhoud. Het wordt toegepast voor de optimalisatie van projecten voor hernieuwbare energie, olie- en gasprojecten, raffinaderijen, chemische fabrieken, energiecentrales en transportnetwerken. In de operationele fase berekent ARTIS live de voorwaardelijke betrouwbaarheid, op basis van de huidige staat van de faciliteiten.

 

NVRB 2e lezing

Spreker: Hans van de Vorst. Hans leidt SecuoS sinds 2010 en is gevestigd in Hoofddorp (NL). Daarvoor heeft hij 25 jaar bij Shell gewerkt, als teamleider op gebieden met een hoge mate van onzekerheid en risico, met als doel het ontwikkelen van staf, processen en kwantitatieve rekenmodellen voor een betere besluitvorming. Sinds 2000 heeft zijn Availability Assurance team meegewerkt aan de grote projecten van Shell en haar Joint Ventures.  

 

11
okt
2021

Risicobeheersing Bouw en Explosieven - nieuwe datum!

11-10-2021 19:00 -21:00
gratis

Risicobeheersing in de bouw met betrekking tot explosieven - Sweco

hoe is de granaat van moordwapen een modeobject ge

Op 20 september zijn we te gast bij ingenieursbureau en NVRB-lid Sweco voor lezingen over het thema risicobeheersing in de bouw met betrekking tot explosieven. De centrale vraag van de avond is: "Hoe Risicobeheersing in alle adviesdiensten vorm krijgt zonder kansrijke ontwikkelingen te verlammen."


Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden zal de aanpak op dit onderwerp van Sweco gepresenteerd worden met uiteraard voldoende ruimte voor discussie. De presentaties zullen in een hybride vorm plaatsvinden: zowel live als via teams te volgen. Graag bij het aanmelden aangeven of je live aanwezig wilt zijn, of dat je het van een afstand zult volgen.

Aan de hand van twee presentaties zal er dieper op dit onderwerp worden ingegaan:

28
okt
2021

Excursie Green Village - 28 oktober

28-10-2021
Green Village (Van den Broekweg 4 - Delft)
gratis

Excursie Green Village TU Delft: Thema Klimaatadaptatie

green village showcase


Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is klimaatsverandering. Naast het proberen dit te beperken door duurzame altenatieven, zullen we de ingezette trend niet (volledig) kunnen keren en zullen wij onze leefomgeving aan moeten passen aan een veranderend klimaat, wat innovatie vereist.


Op 28 oktober organiseert de NVRB een excursie naar de Green Village bij de TU Delft rondom het thema klimaatadaptatie.


The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Door in dit regelluwe ‘openlucht-lab’, waar echt gewoond en gewerkt wordt, aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en regelgevings/beleidsmatige uitdagingen, helpen zij innovatieve partijen via The Green Village versnellen van theorie naar praktijk om daar opgeschaald impact te hebben.

13
apr
2022

Algemene Ledenvergadering - Letop, andere locatie!

13-04-2022 11:00 -12:00
gratis
In de jaarlijkse ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komend jaar besproken.