Skip to main content

Excursie Afsluitdijk

Excursie Afsluitdijk

Save the date!

We staan aan de vooravond van een grote upgrade van de Afsluitdijk en dat is voor de NVRB een reden voor het organiseren van een excursie naar dit bouwwerk. De excursie zal plaatsvinden op woensdagmiddag 20 november met presentaties van het projectteam Levvel en Rijkswaterstaat. En natuurlijk een kijkje buiten.

Later meer over het programma, maar voor nu alvast de datum voor uw agenda.

egbertdeboer.com

Achtergrond

Met het dichten van de afsluitdijk in 1932, is het achterland van de Zuiderzee (tegenwoordig IJselmeer) getemd en worden Noordwesterstormen hier niet meer als gevaar ervaren. De constructie begint echter te verouderen en moet worden vernieuwd om weer klaar te zijn voor de 21ste eeuw. Het uitvoeren van dit project is één van de grootste uitdagende infrastructurele bouwprojecten van dit moment.

De uitdagingen van dit project zijn

  • Minimaliseren van hinder tijdens uitvoer werkzaamheden (altijd wegverkeer in beide richtingen door laten gaan, altijd schutten mogelijk maken) – hierdoor weinig fysieke ruimte om werkzaamheden uit te voeren;
  • Nieuwe eisen aan afsluitdijk op het gebied van duurzaamheid en natuur (vismigratie, plantgroei op blokken);
  • Energie winnen uit getijdestroming

Er worden innovatieve bouwmethoden toegepast om ook bij een zeespiegelstijging voldoende bescherming tegen water te leveren zoals het gebruik van de quattroblock en levvelbloc voor de dijkbekleding. Deze nieuw ontwerp blok die vanwege de vorm en structuur 40% meer stabiliteit geeft dan de oude basaltblokken.

Zie ook: https://deafsluitdijk.nl

Informatie

Datum 20-11-2019 12:00
Einddatum 20-11-2019 17:00
Sluitingsdatum 16-11-2019
Max. deelnemers 25
Aantal plaatsen 3
Prijs per persoon gratis
Locatie Waddencentrum Afsluitdijk (Afsluitdijk 1c, 8752 TP Kornwerderzand)