Skip to main content
Reinder Roos

Reinder Roos

Public Relations

Drijfveren:

Mijn drijfveer om bij de NVRB mee te denken en te werken is het in contact komen met andere mensen, onderwerpen en perspectieven. En dit ook mogelijk maken voor anderen binnen onze club! Ik voel me enorm verrijkt bij het leren kennen van vakbroeders die soms op een heel ander onderwerp vergelijkbare technieken gebruiken. Of soms met een andere blik naar onze hoofdthema’s risicoanalyses en bedrijfszekerheid kijken. Dat slijpt de geest.

Risico’s: 

Ik ben van mening dat kennis delen over risicoanalyses je een beter fundament hierover geeft dan dat je uit leerboeken op kunt maken. Dit komt doordat je dan merkt waar collega’s op letten of waar ze tegen aanlopen.

Bedrijfszekerheid:

Bij bedrijfszekerheidsanalyses zul je keuzes moeten maken. Ervaringen hierover delen is zeer waardevol. Waardevol voor de presentator, waardevol voor het publiek en uiteindelijk daarmee voor de eindgebruiker.