Skip to main content

Lezingenavond over Spoorveiligheid

spoorveiligheid2

Op dinsdag 19 februari organiseert de Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid (NVRB) een lezingenavond waarin veiligheid op en rondom het spoor centraal staat.

Programma:

18.30 uur          Ontvangst met lichte broodmaaltijd

19:15 uur          Overwegveiligheid en -risicoanalyse door Frits Hobelman en Marcel Grob (Movares)

Binnen spoorwegveiligheid neemt de veiligheid op overwegen een aparte plaats in. Niet alleen vallen hier, in relatie tot het spoor, de meeste slachtoffers, maar ook hebben beslissingen rond overwegen veel consequenties voor het publieke domein. Door recente ongevallen en publiciteit rond afsluitingen staan overwegen volop in de belangstelling. Beslissingen rondom overwegen (mag ergens een overweg komen/blijven en zo ja, met welke maatregelen en onder welke voorwaarden) worden altijd mede op basis van een risicoanalyse genomen. In deze presentatie wordt ingegaan op overwegrisicoanalyse in deze brede context.

20:15 uur          Pauze

20:30 uur          CSM-REA: Spoorveiligheidsanalyses op basis van Europese wetgeving door Cees Smit (Arcadis)

Cees Smit (Arcadis) zal toelichting geven op de verplichte spoorveiligheidsanalyses op basis van de Europese wetgeving. Deze verordening staat bekend als de ‘CSM-REA’ en is van toepassing bij nieuwbouw of belangrijke wijzigingen in de railinfrastructuur of in de logistiek, en ook bij grote organisatorische veranderingen of andere essentiële veiligheidsissues. Naast de algemene kenmerken en de werkwijze geeft hij een inkijk in diverse praktijkgevallen, waaronder de komst van de treindienst Amsterdam-Londen, de (omrijd)route van de ICE naar Frankfurt via Eindhoven en Venlo, en de ombouw van diverse stationsgebieden.

 21:30 uur          Afsluiting

U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn. U kunt zich tot vrijdag 15 februari 2019 inschrijven (middels onderstaande knop). Deelname aan deze lezingenavond is kosteloos voor leden en introducees.

Namens de NVRB,

Vana Tsimopoulou

Informatie

Datum 19-02-2019 18:30
Einddatum 19-02-2019 21:30
Max. deelnemers 35
Aantal plaatsen 19
Locatie Movares, Daalseplein 100, Utrecht