Skip to main content

Lezingenavond over Common Cause Failure

Stuw Grave

Op dinsdag 18 september organiseert de Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid weer een lezingenavond, het programma is als volgt:

Programma:

18.30 uur          Ontvangst met lichte broodmaaltijd

19:15 uur          De invloed van Common Cause Failure in beschikbaarheidsanalyses door Theo Schippers

Bij beschikbaarheidsanalyses speelt Common Cause Failure (CCF) een grote rol. Bij faalkansanalyses zoals die voor de Meppelerdiepsluis is het Beta-Factor model toegepast; de CCF gebeurtenissen bleken daar maatgevend. Mogen de bèta-factoren aangepast worden? Hoe verlaag je de CCF-uitkomsten? Welke maatregelen helpen in de praktijk? Deze vragen vormden de basis voor het afstudeeronderzoek van Theo Schippers.

20:15 uur         Pauze

20:30 uur          Aanvaarrisico’s in de binnenvaart door Peter Blanker

In december 2016 vond er een aanvaring plaats van een binnenvaartschip tegen de stuw in de Maas bij Grave, waardoor het scheepvaartverkeer een periode ontregeld was. De Onderzoeksraad voor Veiligeheid heeft de oorzaken van de aanvaring onderzocht, waaruit bleek dat bepaalde omstandigheden ervoor zorgden dat meerdere risico-mitigerende maatregelen wegvielen. Peter Blanker zal in de presentatie de conclusies van het rapport delen en een geactualiseerd inzicht in de aanvaarrisico’s geven. Zo beheert RWS een database met scheepvaartongevallen, kennen we de Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken (ROK) en is de “Methode voor het kwantitatief bepalen van het aanvaarrisico van beweegbare objecten in de vaarweg” ontwikkeld.  Aan de hand van vaarwegkarakteristieken, scheepvaartaanbod en objectkenmerken wordt dan de kwantitatieve bijdrage aan de beschikbaarheid berekend. Dit kader wordt ook meegegeven aan DBFM contracten. Om de reeds aanwezige beheersmaatregelen te inventariseren en het effect daarvan te kunnen meten is de zogenaamde BowTie methode ontwikkeld. Diverse voorbeelden van de situaties op het Prinses Margriet Kanaal, sluiscomplex IJmuiden en Keersluis Limmel illustreren de diverse methodes.

21:30 uur          Afsluiting

Theo Schippers is voor de opleiding Civiele Techniek van NHL Stenden afgestudeerd bij de afdeling Kunstwerken van Antea Group. Hier heeft hij onderzoek gedaan naar hoe om te gaan met de verschillende common-cause failure modellen in kwantitatieve faalkansanalyses.

Peter Blanker is in 1996 afgestudeerd als wiskundig ingenieur aan de TU Delft en werkt bij RWS als senior adviseur asset management. Zijn werkterrein bestrijkt advisering over de stormvloedkeringen, ontwikkelen van methodes voor risicoanalyses en nautische aspecten.

U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn.
U kunt zich tot donderdag 13 september 2018 aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Deelname aan deze lezingenavond is kosteloos voor leden en introducees.

Namens de NVRB,
Vana Tsimopoulou

Informatie

Datum 18-09-2018 18:30
Einddatum 18-09-2018 21:30
Sluitingsdatum 13-09-2018
Max. deelnemers Onbeperkt
Locatie Restaurant Se7en