Skip to main content

Kracht van Taal

Kracht van Taal
WAAROM
Het is allerminst vanzelfsprekend dat we worden begrepen, zoals we begrepen willen worden. De woorden die we gebruiken zijn vaak niet eenduidig of ze zijn vaktechnisch en specifiek. Risicobeheersing-professionals drukken zich voor de buitenstaander uit in abstracte bewoordingen. Hun boodschap is dan ook niet zonder meer eenduidig voor hen die besluiten nemen over onzekere situaties. “Zero risk tolerance” wat wordt daarmee eigenlijk gezegd? Want ook een niet-veiligheidsdeskundige of niet-risicomanager weet dat zonder het aangaan van een risico er niets kan worden ondernomen. Zo ontstaat een breed spectrum aan interpretaties, die veelal impliciet blijven. Dat maakt het mogelijk dat er een eigenaardige discrepantie kan ontstaan tussen wat partijen zeggen te willen aan risicobeheersing, onzekerheidsreductie en veiligheid en wat de werkelijkheid laat zien.  
 
WAT
In het collegesymposium staat het thema centraal hoe door het taalgebruik over onzekerheid, risico’s en veiligheid we veel mist creëren over wat we eigenlijk bedoelen. Onzekerheid, risico’s en veiligheid zijn alledaagse woorden. Bij professionals worden ze deel van een abstracte denkwereld, die maar weinig lijkt op de werkelijkheid die we kunnen waarnemen. Wat we verbaal uitdragen, bijvoorbeeld in een risk governance code of beleidsdoelstelling, is hooguit op te vatten als een ideaal maar niet wat we echt willen. Met het uitdragen maatschappelijk iets te willen bereiken maakt men goede sier. Dat vervolgens vol overgave verwezenlijken wordt belemmerd door praktische bezwaren, die goed beschouwd andere onuitgesproken belangen dan risicobeheersing moeten dienen. Dit wetende, laat de vraag opkomen: “Hoe gebruiken we de kracht van taal als we ons moeten verzoenen met de onvermijdelijkheid van onzekerheden als risico’s en veiligheid?” Deze vraag is het thema van het collegesymposium.
Zie ook deze column

Informatie

Datum 10-10-2019 10:00
Einddatum 10-10-2019 15:00
Sluitingsdatum 09-10-2019
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 200
Prijs per persoon gratis
Locatie TU in Delft (Mekelweg 8-10)