Skip to main content

ALV en Veranderde risicobeschouwing bij bouwen

Woensdag 29 maart organiseert de NVRB een lezingenavond over "Veranderende risicobeschouwing bij bouwen" in Congresgebouw de Vereeniging (zaal Jan van Scorel) te Utrecht. Voorafgaand aan de lezingenavond wordt de jaarlijkse ALV gehouden van 18:15 tot 19:00. De avond begint om 18:00 uur met inloop en koffie. Na de ALV is er een pauze met broodjes en de lezingen beginnen om 19:30 uur.

Twee weken voor de ALV worden de bijbehorende stukken verstuurd naar alle leden. We hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante lezingenavond.


18:00 - 18:15  Inloop met koffie
18:15 - 19:00  Algemene ledenvergadering
19:00 - 19:30  Pauze met broodjes
19:30 - 20:00  Eerste spreker (Raphaël Steenbergen)
20:00 - 20:30  Tweede spreker (Ira Helsloot)
20:30 - 21:00  Discussie (o.b.v. stellingen)

Raphaël Steenbergen zal tijdens zijn lezing ingaan op de uitdagingen rondom het toetsen van huizen in Groningen voor voldoende veiligheid onder aardbevingen, terwijl er slechts beperkte informatie beschikbaar is voor de berekeningen. Als gevolg van de gaswinning in de regio Groningen zijn er aardbevingen ontstaan, die schade kunnen veroorzaken aan woningen en andere gebouwen. Om de veiligheid van deze gebouwen te waarborgen, is het nodig om de risico's in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen. Raphael Stenbergen zal in zijn lezing bespreken hoe TNO op basis van beperkte informatie de veiligheid van deze gebouwen kan beoordelen en hoe dit kan bijdragen aan het verminderen van de risico's.

Ira Helsloot zal tijdens zijn lezing ingaan op het individueel risico als risicomaat en hoe dit 'over de duim' te berekenen. Hij zal ook ingaan op de mogelijkheden die dat biedt voor het definiëren van risicoruimte en hoe die bestuurlijk te gebruiken. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is een autoriteit op het gebied van risicomanagement en crisisbeheersing. In zijn lezing zal hij ingaan op de theoretische achtergrond van het individueel risico en hoe dit kan bijdragen aan een betere risicoberekening en risicobeheersing in de bouwsector. Hij zal ook ingaan op de praktische toepassing van deze benadering in het beleid en bestuur van veiligheid.

Informatie

Datum 29-03-2023
Einddatum 29-03-2023
Sluitingsdatum 30-03-2023
Max. deelnemers Onbeperkt
Locatie Sociëteit 'De Vereeniging Veteranen Utrecht, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht