Skip to main content

Droogte en overstromingsrisico's

download

Droogte en overstromingsrisico's

Het klinkt tegenstrijdig, maar droge zomers kunnen ervoor zorgen dat de kans op natte voeten toeneemt. Hoe dat zit en hoe we daar in de toekomst het best mee om kunnen gaan, horen we op deze avond waarbij Bart Strijker (HVK) en Martin van der Meer (Fugro) een lezing zullen verzorgen.

Met deze eerste lezing in 2023 brengen we ook een proost uit op risicomanagement en bedrijfszekerheid tijdens de aansluitende nieuwjaarsborrel.

download 1


 

Droogte vraagt om een nieuwe aanpak van onze keringen - Bart Strijker
Van de afgelopen vijf zomers hoorden er drie bij de 5% droogste jaren binnen het huidig ingeschatte klimaat. Deze extreme droogte gaat vaker voorkomen en beïnvloedt de prestaties van regionale dijken. Bij veiligheidsbeoordelingen en operationeel risicomanagement wordt hier op gehandeld en worden versterkingen of inspecties uitgevoerd. De richtlijnen sluiten niet overal op elkaar aan: we inspecteren op zaken die niet worden meegenomen in veiligheidsbeoordelingen (en andersom). Ook worden niet alle aspecten die buiten gebeuren en die zowel gunstig als ongunstig kunnen zijn voor de prestaties meegenomen.

128072

Cultuuromslag naar toekomstgericht dijkversterken - Martin van der Meer
Zowel door klimaatverandering als door veranderende  ecologische ambities zal de ontwerp- en beheercultuur van onze waterkeringen in de komende decennia moeten veranderen. Dit geldt niet alleen voor de regionale keringen maar (vooral) ook voor onze primaire keringen. Stilgestaan wordt bij de soms conflicterende ecologische en veiligheidsaspecten. Uitgelegd zal worden welke nieuwe kennis en bouwstenen er inmiddels beschikbaar zijn en hoe deze nu al in samenhang (kunnen) worden toegepast. En we zouden natuurlijk ook wat kunnen (af)leren door beter te kijken wat er gebeurt in andere landen.


Voor alle direct en indirect betrokkenen in de waterkeringswereld betekent dit interessante tijden. Het leren omgaan met deze nieuwe onzekerheden en risico’s vraagt veel aan iedereen, gaat nog wel even duren, en gaat waarschijnlijk gepaard met vallen en opstaan. Hoe anticiperen we verstandig op een veranderend klimaat en andere maatschappelijke wensen en randvoorwaarden? Hoe gaan we om met richtlijnen en ontwerpregels wanneer deze nu al niet volledig aansluiten bij wat er buiten gebeurt? We gaan hierover graag met jullie in discussie.

Informatie

Datum 18-01-2023 18:00
Einddatum 18-01-2023 21:00
Sluitingsdatum 18-01-2023 21:00
Max. deelnemers 50
Aantal plaatsen 25
Prijs per persoon gratis
Locatie Winkel van Sinkel - Tuinzaal, eerste etage