Skip to main content

Vervanging van F16

Vervanging F16 door Nicole van Elst - TNO

x 35c 010210 n 0000p 001 1

Voor de Vervanging van de F-16 heeft TNO (samen met het NLR) sinds 2000 op diverse vlakken ondersteuning geleverd aan defensie. In de presentatie worden een drietal ondersteuningsactiviteiten van TNO toegelicht, namelijk:

  • kandidaatvergelijkingen,
  • inzetbaarheidsanalyses
  • jaarlijkse LCC risicosessies.

Kandidaatvergelijkingen

De kandidaatvergelijkingen zijn gericht op het keuzeproces van verwerving: het beste wapensysteem voor de gestelde behoefte, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen diverse facetten.

Inzetbaarheidsanalyse

Inzetbaarheidsanalyses gaan over het gebruik van een bepaald wapensysteem. Dit gebruik, dus het kunnen uitvoeren van taken, is voor defensie vaak leidend. Dit houdt in dat er een bepaalde garantie wordt geëist op een gegeven minimale benodigde beschikbaarheid van deze systemen. Het aantal systemen en de invulling van de instandhoudingsorganisatie moet toereikend zijn om deze garantie te kunnen geven. In een inzetbaarheidsanalyse wordt nagegaan - voor een gegeven vloot van systemen, gewenste operationele inzet en voorziene instandhoudingsorganisatie - met welke zekerheid er aan de gestelde eisen voldaan wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met variatie van de diverse processen, samenhang tussen de verschillende onderdelen en complexiteit van het vraagstuk.

Risicoanalyses LCC

De risicoanalyses LCC geven inzicht in de verwachte kosten, deze worden jaarlijks uitgevoerd en vormen een vast onderdeel van de jaarrapportages richting de tweede kamer.

Informatie

Datum 20-04-2021 19:00
Einddatum 20-04-2021 20:00
Max. deelnemers 200
Aantal plaatsen 200
Sluitingsdatum 20-04-2021
Prijs per persoon gratis
Locatie Online
200
Wij accepteren geen inschrijvingen meer