Wie zijn wij

Erik van Marle - Voorzitter

Sinds afgelopen 11 juli 2017 heb ik de voorzittershamer over mogen nemen van Bert Knegtering. Er staat een enthousiast team met veel goede ideeën en een prachtige achterban om de NVRB de komende jaren een prominente rol te geven in het Risicomanagement vakgebied.

De meeste tijd besteed ik aan Naris. Samen met mijn compagnon Robert ’t Hart zijn wij reeds meer dan 10 jaar eigenaar van dit bedrijf en bieden wij software aan op het gebied van Governance, Risicomanagement, Compliance, Audit en Incidentenmanagement aan. Daarnaast ben ik docent aan de Master Risicomanagement van de Universiteit van Twente en nog bestuurslid van het NNR (Nationaal Netwerk Risicomanagement). Via dit netwerk ken ik Bert ook. Het NNR wil graag de koepelorganisatie zijn op het gebied van Risicomanagement en hier zijn dan ook vele organisaties lid van, vanuit verschillende achtergronden.

Mijn eigen achtergrond is bedrijfskundige (Erasmus). Het recente NVRB lustrumcongres over Bayesiaans denken heb ik vanwege de zeer kwantitatieve inrichting ervaren als pittig. Op dit gebied kan ik nog veel leren van deze vereniging. Anderzijds zou ik graag de brugfunctie willen vervullen met de kwalitatieve kant van Risicomanagement. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat beide perspectieven niet zonder elkaar kunnen. Aangezien ik al meer dan 15 jaar werkzaam ben binnen het vakgebied Risicomanagement heb ik veel verschijningsvormen gezien. Ik ben ooit begonnen met het ontwikkelen van verzekeringsprogramma’s en heb meegewerkt aan het oprichten van een verzekeringsmaatschappij. Enige kennis van cijfers is er dus wel.

Van alleen kwantitatief naar het alleen nog maar hebben over de cultuur / soft skills. De kunst is om de juiste balans te vinden en management / beslissers mee te kunnen nemen in de overwegingen. Immers, onze informatie moet toch leiden tot betere besluitvorming?

Graag ga ik met jullie het gesprek aan hoe wij dit binnen ons netwerk en daarbuiten beter kunnen faciliteren. Indien jullie ideeën hebben horen wij dit graag. Het bestuur gaat door op de ingezette weg maar zal continue op zoek zijn naar zaken om jullie te inspireren maar ook om uit te dagen! Zo komen wij verder met elkaar.

Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten!

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vana Tsimopoulou - Secretaris

Ik ben een waterbouwkundig ingenieur met expertise op het gebied van risicomanagement en probabilistisch ontwerp. In 2015 ben ik bij de Technische Universiteit Delft gepromoveerd in de economische optimalisatie van beheersmaatregelen tegen overstromingen. Op dit moment ben ik werkzaam als docent van risicomanagement, crisis communicatie en rampenbeheersing bij de Haagse Hogeschool en als (zzp) co-begeleider van innovatie projecten in samenwerking met Lynkeus srl in Italië.

Ik heb tot heden bij meerdere bedrijven en academische instituten gewerkt (o.a. HKV Lijn in water, Van Oord, Arcadis, TU Delft, UNESCO-IHE) en ik ben betrokken geweest bij projecten in vele landen (o.a. Griekenland, Turkije, Verenigde Staten, Nederland, Bulgarije, Italië, Japan, Indonesië, Saoedi-Arabië). Dit heeft mij de kans gegeven om met mensen met verschillende culturele en educatieve achtergronden samen te werken. Daardoor heb ik een oprechte belangstelling ontwikkeld voor de overdracht en uitwisseling van wetenschappelijke kennis en ervaringen binnen de diverse nationale en institutionele contexten. Vooral tijdens mijn promotieonderzoek moest ik op het snijvlak van waterbouwkunde, risicomanagement en economie werken met als doel economisch optimale beheersmaatregelen tegen overstromingen te bepalen en toepasselijke beslissingen te faciliteren.

In september 2017 heb ik de functie van Secretaris van de NVRB van mijn voormalig collega Marit Zethof overgenomen. Dit zie ik als een uitstekende kans om meerdere mensen in Nederland te ontmoeten die werkzaam zijn op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid, en hun uitdagingen en visie te leren kennen. Graag breng ik mijn eigen visie en ideeën in voor de verdere ontwikkeling van de NVRB, om zo actief de relaties met diverse academische, overheids- en zakelijke partners te bevorderen. 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leon de Jonge - Penningmeester

In the age of information, ignorance is a choice (Donny Miller)

De zin intrigeert mij omdat er zoveel in zit. Informatie is een absolute noodzaak om de juiste keuzes te kunnen maken. Maar hoe zorgen we ervoor dat in de drietrapsraket data – informatie - kennis we de stappen van data naar informatie en uiteindelijk naar kennis maken? Hiervoor is veel meer nodig dan alleen begrip van de mechanismes die werken en moeten we ons bewust zijn van onze omgeving. Gedeelde en afgestemde kennis is veel krachtiger dan informatie. En toch hebben we de data en informatie nodig als bouwstenen om te kunnen komen tot gemeenschappelijke kennis.

Ik ben van huis uit een Systems Engineer en heb Civiele Techniek en Management gestudeerd in Enschede. Daar ben ik besmet met het systeemdenken. Ik werk bij Iter Fidelis, een consultancy bedrijf in de sterk veranderende bouwsector. Met de groeiende verplaatsing van verantwoordelijkheden van de publieke opdrachtgevers naar de markt, wordt de rol van informatie voor de markt steeds belangrijker. Deze informatie is onder andere noodzakelijk om zicht, inzicht en grip te krijgen op de risico’s die horen bij de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. Hier ligt mijn passie. Daarvoor moet ik als Systems Engineer de werkende mechanismes doorgronden, de relevante informatie boven tafel krijgen en gezamenlijk met mijn (project)omgeving tot gezamenlijk kennis komen zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Toen ik gevraagd werd voor het NVRB bestuur, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Voor mij een uitgelezen kans om informatie te verzamelen, te delen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en kennis te komen. De wereld is groot en data, informatie en kennis kan overal vandaan komen. Ik kijk er dan ook naar uit om in de aankomende jaren van elkaar te leren, informatie uit te wisselen, de mechanismes van risico’s beter te leren begrijpen en de kansen te pakken die deze extra informatie en kennis biedt.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Joël Luyk - Public Relations

Mijn naam is Joël Luyk, en sinds 2006 ben ik met afwisselende intensiteit betrokken geweest bij de NVRB. Mijn kennismaking met de vereniging heb ik te danken aan mijn toenmalige promotor prof. Brombacher, die mij betrokken heeft bij de organisatie van de Universiteitendag die dat jaar in Eindhoven werd gehouden. Na een studie Industrial Engineering op de TU/e bij de vakgroep Quality and Reliability Engineering het jaar ervoor cum laude afgerond te hebben (waarbij ik me tijdens mijn afstudeeropdracht met de betrouwbaarheid van copiers/printers heb bezig gehouden), was ik in die tijd bezig om mijn promotieonderzoek op te starten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een proefschrift over proactief risicomanagement binnen organisaties, en hoe deze in staat zijn (of juist niet) om early warning signals van aanstaande risico’s tijdig te detecteren.

Op dit moment ben ik werkzaam als consultant bij adviesbureau Delta Pi op het gebied van RAMS analyses, risico management en asset management. In die hoedanigheid houd ik me onder andere bezig met de prestatie gestuurde instandhouding van keringen en sluizen.

Na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest van de Programma Commissie neem ik nu de PR voor mijn rekening.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Arjen van Maaren - Externe Betrekkingen

Mag ik mijzelf even voorstellen? Ik ben Arjen van Maaren en ik werk als senior adviseur risico gestuurd beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat.

Ik ben gevraagd om lid worden van het bestuur met als portefeuille Externe betrekkingen. De bedoeling is dat ik de banden met de bedrijven die al lid zijn van de NVRB ga versterken, en nieuwe samenwerkingsverbanden ga realiseren met bedrijven die nog geen lid zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat bedrijven en medewerkers daarvan actiever gaan worden binnen onze vereniging. Actiever wil zeggen dat (in ieder geval een deel van) de activiteiten van de NVRB meer gericht worden op wat er concreet leeft bij leden en hun bedrijven. Mogelijk dat ik binnenkort daar bij jou zelf op terug kom.

Je kan mij er in ieder geval op aanspreken.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raphaël Steenbergen

Prof. dr.ir Raphaël D.J.M. Steenbergen studeerde in 2003 cum laude af aan de faculteit civiele techniek van de TU Delft. In 2007 ontving hij zijn doctoraat in constructiemechanica op basis van onderzoek aangaande superelementen en dynamiek van gebouwen bij stochastische windbelastingen. Sinds die tijd werkt hij voor TNO, de grootste onafhankelijke onderzoeksorganisatie van Nederland. Bij TNO werkt hij als specialist in betrouwbaarheid en dynamica van constructies en probabilistisch ontwerp. Hij is docent van verschillende postacademische opleidingen aangaande betrouwbaarheid van constructies en de modellering van belastingen op constructies. Hij is bovendien lid van diverse internationale commissies in het vakgebied als de “Joint Committee on Structural Safety“ (JCSS), en de CEN TC250 WG7 aangaande Eurocode EN 1990. Hij publiceert regelmatig op het gebied van constructiemechanica en probabilistisch ontwerp. Vanaf 2013 is hij bovendien gastprofessor aan de Universiteit van Gent.

Voorzitter Programma Commissie - vacature