Lezingenavond: Risicomanagement bij dijkversterkingsprojecten

Lezingenavond

“Risicomanagement bij dijkversterkingen”

Dinsdag 21 november 2017

18:00 uur tot 21:00 uur

Locatie: Bar Beton, Stationsplein 9, Utrecht

 

Dijkversterking Spui Oost

Dijkversterking Spui Oost, Combinatie Ploegam Biggelaar, fotograaf Jorrit Lousberg

 

De dijkversterkingsopgave binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is groot. Steeds vaker wordt dijkversterkingen ook in het gesloten seizoen uitgevoerd. Hoe kunnen de risico’s die met dijkversterkingen samenhangen beheerst worden en op welke manier kunnen aannemer en opdrachtgever hier aan bijdragen? Bij deze lezingenavond willen we dit aan de hand van het dijkversterkingsproject Spui Oost vanuit het perspectief van waterschap, aannemer en ingenieursbureau belichten.

Programma:

18.00 uur          Ontvangst met koffie en broodjes

19:00 uur          Perspectief waterschap door Joosje Bachman en John Stam.

In de Hoeksche Waard is onlangs dijkversterking Spui Oost afgerond. Een veelzijdig project, waarbij damwanden vlak langs huizen zijn aangebracht en over een lengte van 6 kilometer de dijk met steenbekleding is versterkt. Het project kende een hoge tijdsdruk, waardoor er ook is doorgewerkt in het stormseizoen. John Stam en Joosje Bachman lichten toe wat er voor nodig was om dit vanuit het waterschap voor elkaar te krijgen. Op welke manier ga je om met het bestaande beleid? Hoe bepaal je je de randvoorwaarden waaronder gewerkt mag worden? Wie toetst de beheersmaatregelen van de aannemer? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat?

19:35 uur          Perspectief aannemer door Dick Baars.

In het project Spui Oost is het risicomanagement geïntegreerd in het ontwerpproces. Beheersing van de risico’s heeft vorm gekregen door deze onderdeel te maken van het ontwerpproces. Aan de hand van voorbeelden wordt toegelicht hoe dit heeft uitgepakt heeft bij het installeren van damwanden (met bijbehorende risico’s voor belendingen, zettingsvloeiing en kraanstabiliteit) en het werken in het gesloten seizoen.

20:10 uur          Pauze

20:30 uur          Perspectief ingenieursbureau door Johan Hockx en Arend Pool

De aannemerscombinatie heeft Fugro ingeschakeld voor het gehele geotechnisch ontwerp en advisering tijdens de uitvoering. Bij het uitvoeren van dijkversterkingen, of dat nou in het open of gesloten seizoen wordt gedaan, is het cruciaal dat er veilig gewerkt wordt. Dat geldt niet alleen voor de veiligheid van de waterkering, maar ook voor de veiligheid van het bouwproces. De winkel blijft immers open tijdens de verbouwing. We leggen uit op welke wijze de uitvoering op een verantwoorde manier kon worden versneld, waarbij de aannemer ook kon doorwerken tijdens het normaliter ‘verboden’ winterseizoen.

21:00 uur          Afsluiting

 

Joosje Bachman is omgevingsmanager bij WSHD en had vanaf 2013 twee dijkversterkingsprojecten onder haar hoede. Zij was bij dijkversterking Spui Oost vanaf de planvormingsfase betrokken. Haar rol was de conditionering voor elkaar te krijgen, zoals grondverwerving, verlegging van kabels en leidingen en afgifte van de benodigde vergunningen. Daarnaast was haar taak de intern en externe omgeving mee te nemen in de komende veranderingen van steunbermen, zetsteen, damwanden, mobiele keringen en bovenal voor te bereiden in de overlast tijdens uitvoering en met name in het stormseizoen.

 

John Stam is projectmanager bij Waterschap Hollandse Delta. Vanaf 2011 tot mei 2016 betrokken bij het versterkingsprogramma en verantwoordelijk als Projectmanager voor een zevental dijkversterkingsprojecten. Vanaf einde aanbesteding ook verantwoordelijk voor dijkversterking Spui Oost. Zijn rol was om het project van de “lijst tijdskritische” projecten van het HWBP af te halen. Dit middels versnellingen in de uitvoering te realiseren.

 

Dick Baars is projectmanager bij Dura Vermeer. Dick is als werkvoorbereider begonnen bij Strukton en daar doorgegroeid naar projectmanager. Vervolgens heeft hij drie jaar bij Royal Haskoning gewerkt als Director Advisory group. Hierna is hij bij Dura Vermeer gaan werken als tender- en projectmanager.

 

Johan Hockx is Senior consultant Waterbouw bij Fugro. Hij is sinds de aanbesteding van dijkversterking Spui Oost bij het project betrokken. Zijn rol was die van ontwerpleider geotechniek/waterbouw. Johan werkt sinds 2012 bij Fugro. Daarvoor heeft hij 14 jaar bij Movares gewerkt als adviseur geotechniek.

 

Arend Pool is Consultant Waterbouw bij Fugro. Hij is sinds de aanbesteding van dijkversterking Spui Oost bij het project betrokken. Zijn rol was die van geotechnisch adviseur zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering. Naast dijkversterking Spui Oost heeft hij bij meerdere, grote dijkversterkingsprojecten geadviseerd. Arend werkt sinds 2013 bij Fugro.

 

U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn. U kunt zich tot donderdag 16 november 2017 aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deelname aan deze lezingenavond is kosteloos voor leden en introducees.

Namens de NVRB,

Ben Rijneveld

Aanvullende informatie

  • Datum: 21 november 2017
  • Lokatie: Bar Beton
  • Postcode / Plaats: Stationsplein 9, Utrecht