woensdag, 21 december 2016 20:24

De Pen van Michiel Oussoren Speciaal

Zo kort voor de feestdagen werd ik overvallen met de vraag of ik op ‘zeer korte’ termijn een stukje wilde schrijven voor de rubriek De Pen in de NVRB nieuwsbrief. Ik had weleens van de NVRB gehoord omdat enkele van mijn collega’s actief zijn (geweest) binnen het bestuur.  Verder had ik mij nooit zo verdiept in wat de vereniging precies doet. Daar is nu verandering in gekomen omdat ik een aantal nieuwsbrieven heb doorgelezen om dit stukje te schrijven.

Even voorstellen dan maar, mijn naam is Michiel Oussoren. Na mijn afstuderen zocht ik naar een baan waarbinnen ik iets kon doen met mijn interesse voor techniek en kwantitatieve analyse. Bij Delta Pi vond ik deze uitdaging, waar ik alweer 4 jaar met veel plezier werk. Delta Pi is een adviesbureau gespecialiseerd in risico- en bedrijfszekerheidsanalyses.  Het inventariseren, onderkennen en inschatten van risico’s door kwalitatieve en kwantitatieve modellering vormt hierbij altijd het fundament. Binnen Delta Pi heb ik als consultant veel ervaring opgedaan binnen het werkgebied RAMS. Rode draad binnen deze werkzaamheden is het opstellen van faalkansmodellen (foutenbomen) voor technische systemen, het opstellen van prestatiegestuurde instandhoudingsplannen,  het ontwikkelen en gebruik van reservedelenoptimalisatiemodellen.

Ik vind het aardig om dit podium te gebruiken om aandacht te besteden aan dit laatste punt. Dit omdat reservedelenoptimalisatie voor lezers van deze nieuwbrief misschien een iets minder bekend aspect is van RAMS dan het opstellen van foutenboommodellen en onderhoudsconcepten. Terwijl er er natuurlijk wel een directe relatie is tussen deze zaken. Het op voorraad nemen van reservedelen is namelijk één van de manieren om de functionele hersteltijd van technische componenten te verkorten en daarmee de RAMS-prestaties van systemen te verbeteren. In veel gevallen wordt de hersteltijd van een component voor een belangrijk deel bepaald door de levertijd.

De vraag blijft dan hoeveel reservedelen op voorraad genomen dienen te worden om de verwachte levertijd van componenten binnen aanvaardbare grenzen te brengen. Dit leidt tot de vraag naar sturing op voorraden reservedelen en specifiek naar inzicht in de relatie tussen aantallen reservedelen en de resulterende verwachte levertijd van componenten.

Delta Pi heeft voor Rijkswaterstaat een reservedelenmodel ontwikkeld welke inzicht geeft in deze relatie en biedt hiermee een kwantitatieve methode om tot een onderbouwde keuze te komen voor het aantal op voorraad te nemen reservedelen. Het model biedt de mogelijkheid om te bepalen wat de meest optimale reservedelenvoorraad is als men de niet-beschikbaarheid van systemen op basis van levertijden van componenten wil minimaliseren. Een kwantitatieve reservedelenanalyse kan hiermee bijdragen aan de onderbouwing en transparantie van gehanteerde hersteltijden van componenten binnen een faalkansanalyse.

Sinds kort ben ik vanuit Delta Pi begonnen aan een positie als RAMS analist bij de Noord/Zuidlijn. Binnen deze functie adviseer ik over de integrale RAM-prestaties van systemen van de Noord/Zuidlijn. Dit betreft enerzijds de betrouwbaarheid en beschikbaarheid en anderzijds de beheer- en onderhoudskosten daarvan, zodat een afweging gemaakt kan worden tussen beschikbaarheid versus onderhoudskosten door de toekomstig beheerder. Een mooie nieuwe uitdaging om vanuit ons vakgebied iets te kunnen betekenen binnen dit zeer interessante en innovatieve infrastructurele project.

Michiel Oussoren